Logo

Davina AB

 • Pris

  Prissättning efter resursbehov.

 • Antal platser/Boendeform

  Vi erbjuder mellan 15-25 platser inom vår verksamhet, dessa platser är inom familjehem/jourhem. Davina AB erbjuder även ett fåtal platser inom öppenvård där är vi dock mer begränsade av närhet till huvudkontoret i Uppsala.

 • Främmande Språk

  Engelska, tyska, persiska, kurdiska sorani, arabiska, dari.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Davina startades av tre gamla kollegor, tillsammans har vi 35 års erfarenhet inom yrket, många av åren i ledande positioner som föreståndare inom HVB, verksamhetschef, platschef och ekonomichef. En stor anledning varför Davina AB startades var att vi med chefspositionerna kom längre och lä Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Skriftlig månadsrapport till ansvarig socialsekreterare under pågående uppdrag. Avslutningsrapportering i skriftlig form. Vi hjälper självklart till att observera vissa specifika områden om uppdragsgivare så önskar, dessa kan då sammanställas i rapport. I övrigt önskar vi en god kommunikat Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Davina AB är öppna för en fri planering kring den placerades utsluss och eftervård. Stor flexibilitet.

 • Skola/Kursverksamhet

  Utefter uppdragets behov och ortens förutsättningar.

 • Sysselsättning

  Efter den placerades intresse och ortens utbud och förutsättningar. Vi är behjälpliga i allt från skolansökningar till arbetssökande.

 • Behandling/Insatslängd

  Utefter beställarens önskemål, den placerades resurser samt vad Davina AB anser är genomförbart.

 • Inskrivningsförfarande

  Matchning mellan förfrågan och våra familjer, vi har möjlighet till studiebesök för samtliga inblandade.

 • Organisation/Personal

  Davina AB består av 5 anställda. Vi är utbildade inom beteendevetenskap, pedagogik, KBT, ART, Lösningsfokuserat arbetssätt, Motiverande samtal, Kriminalitet som livsstil, FFT (grundutbildad), m.m.

 • Konsulter

  Vid ev utredningar kommer psykolog m.m. att användas på konsultbasis.
  Extern handledare vid svårare fall som behöver expertis.
  Extern FFT-terapeut.

 • Handledning

  Handledning till familjehem görs via familjehemskonsulenter, vid svårare frågor där expertis behövs anlitar Davina AB extern handledare.

 • Samverkan

  Upprättad genomförandeplan efter vårdplan, god information om barnet/ungdomen så matchning kan ske optimalt. Vi ser gärna att socialtjänst så ofta det går besöker barnet/ungdomen i familjehemmet.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Uppföljning sker alltid efter uppdragets avslut av ansvarig samordnare, uppföljningen sker via formulär som finns i bolagets ledningssystem.
  Företaget väljer i största mån resor med tåg/buss. Vid besök kan hämtningar från närmaste station ombesörjas. Företaget färdas i miljöbil.

 • Kommunikation/Avstånd

  Huvudkontoret ligger i Uppsala med goda kommunikationer med tåg, buss och flyg.

 • Referenser

  Referenser finns, utlämnas på begäran.

Davina AB

 • Danmarksgatan 26
  753 23 Uppsala
  0704802150
 • info@davinaab.se
  www.davinaab.se
 • Org-nr: 559015-3853
 • Kontaktperson
 • Joakim Bergkvist
  0704802150
  joakim@davinaab.se
 • Omid Memari
  0704802151
  omid@davinaab.se
 • Pojkar 0-18 år
 • Flickor 0-18 år
 • Män 18-30 år
 • Kvinnor 18-30 år
 • Mamma/Barn år-
 • Pappa/Barn år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor år-
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Par -30 år
Senast uppdaterad: 2017-11-14
Davina AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida