Logo
 • image9.jpg
 • image5.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image7.jpg
 • image6.jpeg
 • image8.jpg
 • image8.jpeg

Falbygdens HVB AB

 • Pris

  Behandlingspris 5600kr/vårddygn

 • Antal platser/Boendeform

  Boendet har 5 platser

 • Verksamhetsbeskrivning

  Verksamhetsbeskrivning Falbygdens HVB-hem är en verksamhet som är riktad till flickor i åldern 15-20 år. Bemanning: 2 behandlingspersonal natt samt mints tre personal dagtid efter antalet boende och brukares behov. Målgruppsbeskrivning Falbygdens HVB riktar sig till flickor med bete Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Falbygden HVB genomför löpande egenkontroll och kvalitetskontroller för att säkerställa att verksamheten håller hög kvalitet och att den inskrivne får rätt insats i behandlingen.

 • Utslussning/Eftervård

  Varje flicka kommer ha en god och trygg utslussning från HVB-hemmet, att kunna stå på egna ben, ha en fungerande vardag med arbete, lägenhet och med en eftervård som följs upp av oss på Falbygdens HVB samt kontaktmannaskap som främjar tryggheten för ungdomen.

 • Skola/Kursverksamhet

  Samarbete med närliggande skolor, grundskola och gymnasieskola i Falköping och Tidaholm. Samt med Magelungens skola i Jönköping för ungdomar med specifika behov av anpassad studiegång.

 • Sysselsättning

  På gården finns det hästar, djuren kommer att finnas med i behandlingen för att varje ungdom kan förbättra sin självkänsla och sitt självförtroende med dess hjälp.
  Alla kan inte tycka om djur, då kommer andra aktiviteter att finns till hands, efter egna önskemål.

 • Behandling/Insatslängd

  Alla flickor kommer att mötas individuellt utifrån deras problematik, behov samt ålder och mognad. Flickorna ska få möjlighet att bygga upp den egna självbilden och stärka den egna identiteten. Arbetssätt och metoder kommer att anpassas individuellt utifrån den enskildes förutsättningar oc Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  I samarbete med placerande kommun, handläggare.

 • Organisation/Personal

  Vi som jobbar här....... Verksamhetschef / Helena Träff har lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar både inom SIS och privat behandlingshem. Som behandlingsassistent jobbat med hästar och andra djur i behandlingen och upplevt hur djuren påverkat ungdomen på ett mycket positivt sätt. Läs mer...

 • Konsulter

  Sexolog som har en lång erfarenhet av att arbeta med kvinnor/flickor i utsatta situationer. Har även utbildning inom anatomi och psykologi. Vi samarbetar med Verkstan som arbetar med familjebehandling, handledning samt utföra specialistutredningar som är diagnosgrundande.                 Läs mer...

 • Handledning

  Föreståndare handleder personalen samt även ungdomen.
  Hjälper oss med fördjupande arbete gällande förhållningssätt, uppföljning av
  olika behandlingsmetoder, vägledning och problemlösning.

 • Samverkan

  Nätverksarbete med externa aktörer som BUP, skola, primärvård, polis, nämnder, m.m. och brukarens naturliga nätverk efter behov och förutsättningar.

 • Fortbildning

  Personalen kommer att få kompetensutveckling i sitt arbete för att kunna kvalitetssäkra den vård, omsorg, behandling och verksamhet Falbygdens HVB AB bedriver.

 • Kommunikation/Avstånd

  Boendet har ca 1 mil in till Falköpings centrum, 3,5 mil till Skövde och 1,5 mil till Tidaholm.
  Det går skolbussar ca 150 m från boendet

Falbygdens HVB AB

 • Stora Skattegården 4
  521 91 Falköping
  0515-644083
 • forestandare@fhvb.se
  www.fhvb.se
 • Org-nr: 559052-9029
 • Kontaktperson
 • Annika Wallbom
  072 -6442805
  forestandare@fhvb.se
 • Helena Träff
  070 - 1991377
  helena@fhvb.se
 • Flickor 15-18 år
 • Kvinnor 18-20 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Skolproblematik
 • Borderline

Dokument (2)

Senast uppdaterad: 2017-12-06
Falbygdens HVB AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida