Logo
 • image5.jpg
 • image2.png
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image7.jpg
 • image6.jpg
 • image1.jpg

Westhill Care AB Tunagården HVB

 • Pris

  från 5200

 • Antal platser/Boendeform

  8

 • Främmande Språk

  Italienska, engelska

 • Verksamhetsbeskrivning

  Tunagården tar emot barn och unga från 13 till och med 17 år som befinner sig i riskmiljöer där det kan förekomma missbruk, droger och kriminalitet. Barnen kan ha problem med att hitta sin identitet. De kan ha problem med att upprätthålla och skapa goda relationer. De kan ha ett utagerande Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  I och med den långsamma processen med utslussning hinner vi med att utvärdera och följa upp ungdomen. Ungdomens kontaktperson kanfinnas kvar i ungdomenns liv ett tag efter utflytt för att trygga upp som en vuxen förebild om önskemål från socialtjänsten eller ungdomen finns.

 • Utslussning/Eftervård

  Utslussning kan ske på olika sätt. dels genom att vi sakta slussar tillbaka ungdomen till vårdnadshavaren i hemkommunen. Om vårdnadshavaren inte har förmåga att ta emot ungdomen har vi ett nära samarbete med ett företag som arbetar med konsulentstödda familjehem med gott resultat. Vi har e Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Skolsamarbete finns med skola Kolsva som har ett bra rykte vad gäller elevhälsa. Gymnasieskola finns i Köping ca 3mil från Tunagården. Vi stöder ungdomen i val av gymnasieskola när det är dags och kan hjälpa till med ansökningar till olika skolor alternativt elevhem.

 • Sysselsättning

  På Tunagården arbetar vi med fysisk aktivitet som terapiform. I naturskön omgivning finns gott om aktiviteter såsom kanot, fiske, vandringsleder, funktionell träning. I Kolsva/Köping finns ett stort utbud av olika lagsporter,gymnastik, gym, dans, teater, ridsportfriidrott mm.

 • Behandling/Insatslängd

  Vi arbetar med ett holistiskt synsätt BBIC och metoder som vi jobbar efter är LAB låg affektivt bemötande; KBT, MI,ART, Djurterapi, Konstterapi, Miljöterapi, Fysisk aktivitet, familjesamarbete/ familjebehandling öka skolnärvaro genom ungdomscoach. Vi har personal utbildad i Laro Hap och Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Inskrivning sker på Tunagården tillsammans med ansvarig handläggare, ungdom samt vårdnadshavare efter att familj, handläggare och ungdom gjort ett studiebesök på Tunagården.

 • Organisation/Personal

  Personalkompetens: Drogterapeut, Kbt terapeut, Konstterapeut, MI, Norrköpingsmodellen i samtal med barn, FREDA verktyg för samtal och utvärdering om våld i nära relationer, Dramapedagog.specialpedagogik, TMO, social utredning. Extern NPF utredning kan ingå i behandlingsplanen vid önskemål. Läs mer...

 • Konsulter

  Barnpsykolog, barn psykiatriker

 • Samverkan

  Skolan i Kolsva, företag som bedriver konsulentstödda familjehem, psykologpartner (barnpsykolog), NPF utredning, fd barn-ungomshandläggare socialtjänsten (social utredning)

Westhill Care AB Tunagården HVB

 • Pojkar 13-16 år
 • Flickor 13-17 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Blandmissbruk
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • ADHD
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
Senast uppdaterad: 2017-09-13
Westhill Care AB Tunagården HVB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida