• image1.JPG

Hermes HVB AB

 • Pris

  4900/dygn

 • Antal platser/Boendeform

  11 platser

 • Främmande Språk

  Engelska, spanska, portugisiska

 • Verksamhetsbeskrivning

  På Hermes jobbar vi med helheten. Därför har vi knutit åt oss kompetenser inom många olika områden. Basen för vår behandlingsmetod är KBT och de verktyg som ryms inom ramen. Vi har pedagoger knutna till verksamheten för att även kunna lägga fokus på skolgång och fritidssysselsättning. Vi j Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Uppfäljningsmöte va 6:e vecka i samband med uppdatering av behandlingsplan. Veckosamtal med klient baserad på behandlingsplan.

 • Skola/Kursverksamhet

  Lokala skolor används enligt anvisning av kommunen där verksamheten bedrivs. Pedagog anställd för att bevaka klientens intresse gentemot skolorna samt för att kunna göra stödinsatser i boendet vid behov.

 • Sysselsättning

  Sysselsättning baseras på ungdomens intresse. Gemensam planering görs. Om inte skilgång är aktuell ordnar vi med praktikplats. Även den i samarbete med ungdomen.

 • Behandling/Insatslängd

  12 månader

 • Inskrivningsförfarande

  5. Inskrivningsrutin/ Placeringsrutin Placering sker utifrån socialnämndens beslut. Inskrivning sker utifrån gemensam bedömning tillsammans med handläggare, samt utifrån verksamhetens kompetens och handläggares uppdrag. Studiebesök är möjligt om socialtjänsten vill detta. 5.1 Checklista Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Alvesta centralstation 3 mil
  Växjö flygplats 4 mil

Hermes HVB AB

 • ÄNGSFLYVÄGEN 12
  313 50 Åled
  070-7575104
 • arandy@cabrera.nu
 • Org-nr: 556767-0012
 • Kontaktperson
 • Arandy Cabrera
  0707575104
  arandy@cabrera.nu
 • Sara Karlsson
  0722001641
 • Pojkar 15-19 år
 • Män 18-19 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • ADHD
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Borderline
Senast uppdaterad: 2017-09-13
Hermes HVB AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida