Logo
 • image9.jpg
 • image4.JPG
 • image5.jpg
 • image10.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image7.jpg
 • image2.jpg
 • image6.jpg
 • image8.jpg

Norrbehandling AB

 • Pris

  På begäran.

 • Antal platser/Boendeform

  Garvaregården erbjuder ett lungt och tryggt boende . Ungdomarna har tillgång till eget privat boenderum, privat allrum . Utöver det privata utrymmet så finns gemensamt kök och allrum. Garvaregården har separata utrymmen för behandling och samtal. Totalt finns 8 stycken boendeplatser på Gar Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  Målgrupp Målgruppen för Garvaregården är flickor och pojkar 14-19 år. Grund för placering är psykosocial problematik eller beteendeproblematik. Ungdomen kan ha ett riskbeteende i form av att utsätta sig för destruktiva riskmiljöer och situationer där risk finns för missbruk, droger och Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Norrbehandling arbetar kontinuerligt med utvärdering och uppföljning. Detta sker bland annat genom extern part och kvalitetsintervjuer. Utvärdering/uppföljning och eventuella åtgärder är en del av det systematiska och kontinuerliga kvalitets och förbättringsarbetet inom Norrbehandling.

 • Utslussning/Eftervård

  Vid utslussning, efter avslutad placering finns möjlighet till eftervård i form av planerad kontakt med behandlare och KBT-terapeut.

 • Skola/Kursverksamhet

  Ungdomar som omfattas av skolplikt skrivs efter initial behovsanalys in på skolan. Skolan ligger cirka 200 meter från Garvaregården, detta innebär att vi har stor möjlighet att ge ungdomen det stöd och hjälp som krävs för en väl fungerande skolgång eller praktik. Garvaregården har anställd Läs mer...

 • Sysselsättning

  Fritid Ungdomarna erbjuds en aktiv fritid , aktiviteter som skoterutflykter, slalom, bio, fiske planeras regelbundet av personal gemensamt ungdomarna. Aktiviteterna anpassas efter individens behov och förmåga. Stor vikt sätt inom verksamheten för en aktiv och meningsfull fritid. Möjligh Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Genom att använda metoder/behandlingsmodeller som bygger på evidens och beprövad erfarenhet stärks kvaliteten inom verksamheten och gagnar för goda behandlingsresultat . Inom Norrbehandling arbetar vi alltid lösningsfokuserat tillsammans med ungdomen , vilket innebär att vi konstruktivt lä Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Innan placering får ungdomen tillsammans med placerande socialtjänst besöka boendet. Vi lämnar information om verksamheten och hur vi jobbar. När placeringsbeslut är fattat tar föreståndaren beslut om inskrivning. Vid inskrivning får ungdomen utförlig information om boenderegler. Ungdomen Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Personalgrupp KBT-terapeut med inriktning drog och missbruksproblematik. Legitimerad lärare med mångårig erfarenhet av arbete med ungdomar i behov av extra stöd inom skola och utbildning. Utbildad behandlare inom psykosocialt behandlingsarbete med utbildning i bland annat BRA-samtal, Läs mer...

 • Konsulter

  Sjuksköterska , legitimerad psykolog samt legitimerad psykoterapeut knuten till verksamheten.

 • Handledning

  Personalen erhåller kontinuerlig handledning av utbildad KBT-terapeut, utbildad psykolog och psykoterapeut.

 • Samverkan

  Norrbehandling har tydliga rutiner och riktlinjer för viktiga nätverk, kontakter runt ungdomen , att dessa upprätthålls och erhåller adekvat information. Norrbehandling arbetar för samverkan som gagnar ungdomen, samverkan sker bland annat med skola, vårdnadshavare och socialtjänst. Doku Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Kvalitetspolicy Norrbehandlings kvalitetspolicy är att all verksamheter inom Norrbehandling skall leverera tjänster av sådan kvalitet och slag att dessa helt tillgodoser kundens behov och förväntningar. Att verksamheten svarar mot myndigheters krav avseende funktion och utformning, att Läs mer...

 • Fortbildning

  Norrbehandling arbetar med kontinuerlig fortbildning och vidareutbildning av personalen. Kompetensutvecklingen är en del av det systematiska kvalitetsarbetet inom Norrbehandling.

 • Kommunikation/Avstånd

  Garvaregården är placerad i Pajala, Pajala är ett mindre samhälle i norra Sverige som erbjuder en trygg miljö. Pajala erbjuder god miljö för en aktiv och meningsfull fritid, skolgång och behandling. Levi Europas största vinteranläggning ligger cirka 7 mil från Pajala och är ett återkommand Läs mer...

 • Referenser

  Anne Niska socialsekreterare Pajala Socialtjänst
  mail: anne.niska@pajala.se
  telefon: 0978-12079

Norrbehandling AB

 • Pojkar 14-19 år
 • Flickor 14-19 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Psykisk problematik
 • Aspergers syndrom
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Skolproblematik
Senast uppdaterad: 2018-01-04
Norrbehandling AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida