Logo
 • image9.jpg
 • image5.jpg
 • image10.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image7.jpg
 • image2.jpg
 • image6.jpg
 • image8.jpg
 • image1.png

MK Stödboende

 • Pris

  Enligt överenskommelse med placerande myndighet

 • Antal platser/Boendeform

  12

 • Främmande Språk

  Arabiska, dhari, turkiska, engelska

 • Ramavtal

  Tecknas med respektive kommun enligt önskemål

 • Verksamhetsbeskrivning

  Stödboende för ungdomar som behöver skapa sig rutiner och strukturer för att som mål kunna upprätta ett eget, långsiktigt fungerande boende.

 • Utvärdering/Uppföljning

  Uppföljning sker varje månad till ansvarig handläggare i form av månadsrapporter. Utvärdering av insatsen och uppföljningar av genomförandeplan, genomförs var tredje månad eller efter överenskommelse med ansvarig handläggare.

 • Utslussning/Eftervård

  Mk Stödboende är med hela vägen i processen med utslussning till eget boende. Då Mk stödboende arbetar med långvariga relationer så ser vi gärna att den placerade har en kontinuerligt individuellt anpassad kontakt med ansvarig kontaktperson under den första tiden efter utflytt.

 • Skola/Kursverksamhet

  Mk Stödboende är behjälpliga med skola och att hitta lämplig utbildning för den placerade.

 • Sysselsättning

  Mk Stödboende har möjlighet att erbjuda den placerade arbetsträning efter överenskommelse. Ett brett kontaktnät finns inom arbetsmarknaden vilket gör att den placerade har möjlighet att få stöd i detta. Mk stödboende hjälper till att hitta fritidsaktiviteter runt om i kommunen.

 • Behandling/Insatslängd

  Efter behov och i samråd med ansvarig handläggare.

 • Inskrivningsförfarande

  Inskrivning sker på placeringens första dag i boendet. Den tilltänkta kontaktpersonen samt ansvarig föreståndare är med vid inskrivningstillfället. Den placerade får all information samt de regler som gäller på boendet.
  Föreståndare går igenom rutiner och den vårdplan som finns.

 • Organisation/Personal

  Stödassistenter/socialvägledare med breda kunskap och erfarenheter av att arbeta med ensamkommande ungdomar. Personal har breda kunskaper av att arbeta med ungdomar med olika problematik som kriminalitet och missbruk. Föreståndare har bred kunskap inom ungdomsproblematik, är lärare i grund Läs mer...

 • Handledning

  Extern handledning ges kontinuerligt 1ggr/månad till samtlig personal. Handledningen är obligatorisk för samtlig personal.

 • Samverkan

  Samverkan finns inom olika integrationsforum i hela Sverige.
  Det finns också ett väl upparbetat nätverk inom arbetsmarknaden, vilket gör att de placerade ges möjlighet till arbetsträning samt praktik vid önskemål och behov.

 • Fortbildning

  All personal ges kontinuerligt möjlighet till gemensam fortbildning samt individuell fortbildning.

 • Kommunikation/Avstånd

  Centralt beläget boende i Halmstad med närhet till skola, kommunikationer, vårdcentraler, sjukhus samt andra samhällsfunktioner. 700 meter ifrån centrum och gångavstånd till centralstationen/resecentrum.

 • Referenser

  Ljungby socialförvaltning, Sara Antunes telefon:0372-789620

MK Stödboende

 • Pojkar 0 år-
 • Flickor år-
 • Män år-
 • Kvinnor år-
 • Sociala problem
 • Kriminalitet
 • Narkotikamissbruk
 • Spelmissbruk
 • Psykisk problematik
 • Damp
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Skolproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
Senast uppdaterad: 2018-02-13
MK Stödboende

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida