Logo
 • image1.jpg

Hammersta HVB

 • Antal platser/Boendeform

  6

 • Verksamhetsbeskrivning

  Lejongruppens första behandlingshem är vackert beläget i Hammersta, efter gamla Södertäljevägen i utkanten av sydvästra Stockholm. Målgruppen är pojkar 14–18 år med psykosocial problematik ofta i kombination med neuropsykiatriska funktionshinder. Svårigheter att klara av sociala relatione Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Vår erfarenhet är att nyckeln till ett lyckat eget boende efter placering på Hvb är en stegvis utslussning där personalen sussesivt låter ungdomen stå på egna ben.
  Vi jobbar med utslussning i tre steg. Mellanboende, utsluss och boendestöd.

 • Sysselsättning

  På Hammersta får ungdomen en strukturerad vardag där fokus ligger på att bygga nyttiga och hållbara rutiner som ofta saknats i ungdomens liv. Ungdomen utformar tillsammans med sin kontaktperson ett veckoschema i enlighet med genomförandeplanen för att ge ungdomen en känsla av förutsägbarhe Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  De behandlingsmetoder vi använder på Hammersta är alla evidensbaserade och utgår ifrån ungdomens behov och beställarens vårdplan. Vi grundar vårt arbete på KBT (Kognitiv Beteendeterapi) och använder DBT, RePulse, CRA, ART och Ett Nytt Vägval som metoder i behandlingen. Hammersta har tillgå Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Den personal som är anställd på Hammersta har samtliga erfarenhet och utbildning som är relevant för målgruppen. Däribland återfinns utbildade behandlingsassistenter, alkohol- och drogterapeut, beteendevetare och behandlingspedagog. Med den kompetensen i arbetsgruppen säkerställs att varje Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Hammersta HVB ligger vackert beläget längs gamla Södertäljevägen i utkanten av Botkyrka kommun i södra Stockholm.

  Vi ombesörjer hämtning av ungdomen.

 • Övrigt

  Om oss: Lejongruppen jobbar med HVB-hem, familjehem och öppenvård för pojkar med behandlingsbehov i Storstockholm/Mälardalen. Lejongruppens inriktning är pojkar som hamnat snett i samhället med havererad skolgång, kriminalitet och missbruk som följd. Vi vill skapa Sveriges bästa HVB- o Läs mer...

Hammersta HVB

 • Hammerstavägen 11
  145 65 Norsborg
  08-445 55 00
 • info@lejongruppen.com
  www.lejongruppen.com
 • Org-nr: 559110-5175
 • Kontaktperson
 • Kristian Nord
  070-3454035
  kristian.nord@lejongruppen.com
 • Stefan Strandberg
  08-445 55 00
  stefan.strandberg@lejongruppen.com
 • Pojkar 14-18 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Damp
 • ADHD
 • Självdestruktivitet/Cutting

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2018-05-23
Hammersta HVB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida