Wilma Konsult AB

 • Pris

  Från 3700 kr per dygn och vuxen
  Från 1295 kr per dygn och medföljande barn
  I priset ingår helpension för samtliga gäster samt blöjor, barnmat, välling och tvättservetter för de allra minsta.

 • Antal platser/Boendeform

  Tio platser för vuxna och tio platser för barn

 • Verksamhetsbeskrivning

  Wilma är en plats för återhämtning, trygghet och hjälp till självhjälp. För kvinnor från 18 år och uppåt, med eller utan barn, som utsätts för våld i en nära relation så kan vi vara ett stöd på vägen när de vill och behöver komma långt bort från hotbilden. Vi värderar vikten av trygga vuxn Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Sker löpande

 • Utslussning/Eftervård

  Vi har inget eget utslussningsboende i dagsläget men vi hjälper alltid till att försöka ordna det på annat sätt.

 • Skola/Kursverksamhet

  Grundskola finns på orten

 • Sysselsättning

  Brett utbud av aktiviteter för både vuxna och barn, av vilka vi bekostar flertalet av dem

 • Behandling/Insatslängd

  Enligt överenskommelse med placerande socialtjänst

 • Inskrivningsförfarande

  Skriftligt avtal upprättas med ansvarig socialtjänst. Vid akuta placeringar så gäller muntligt avtal till dess att skriftligt avtal är ordnat.

 • Organisation/Personal

  Privatägt boende med både manlig och kvinnlig personal.

 • Handledning

  Vid behov så ordnas extern handledning

 • Samverkan

  Vi samverkar med socialtjänst, sjuk- och folktandvård, skola, försäkringskassa, arbetsförmedling, polismyndighet samt det lokala närings- och föreningslivet.

 • Fortbildning

  Sker löpande efter behov. Delägare och personal besitter bland annat utbildningar och erfarenheter i form av socionom, social omsorg, psykiatri, hot och våld, räddningstjänst, barnskötare samt HVB verksamhet för ensamkommande flyktingungdomar.

Wilma Konsult AB

 • box 70
  962 22 Jokkmokk
  073-0211968
 • info@wilmakonsult.se
 • Org-nr: 559151-6199
 • Kontaktperson
 • wilma konsult
  073-0211968
  info@wilmakonsult.se
 • Kvinnor 18 år-
 • Mamma/Barn år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Gravida kvinnor år-
Senast uppdaterad: 2018-05-17
Wilma Konsult AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida