Logo
 • 1.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 2.png

Skogsfamiljen Vårdverksamheter AB Skogsfamiljen

 • Pris

  Från 2.735 kr/dygn, eller enligt ramavtal.

 • Antal platser/Boendeform

  5 platser. Helinackordering. Boende med egen ingång i 3 mindre hus. Gemensamma rum och mathållning i Stora huset. Verkstad, atelje och träning mm i andra byggnader.

 • Ramavtal

  Trollhättan och Vänersborg. Skåne och Hallands läns kommuner, Jönköpings läns kommuner, Gävle, Blekinge läns kommuner, Ett flertal kommuner i; Skaraborg och Älvsborg, Bohuslän, Kalmar län, Kronobergs län, m fl Borås Stad med Bollebygd, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Mark, Vårgårda samt Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  Skogsfamiljen Vårdverksamheter AB, är ett litet och lantligt beläget behandlingshem 15 km söder om Alingsås. Bolaget har bedrivit HVB-verksamhet för män med missbruk i kombination med sociala och psykiska problem, PTSD och ADHD, ADD, GAD, Asperger m fl diagnoser Verksamheten består av Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Individuell i samråd med uppdragsgivare och boende. Regelbunden rapportering och nära samarbete med uppdragsgivaren. Utvärderingen har fem definierade funktionsområden: 1. ADL (allmän, daglig, leva). 2. Arbetsträning, sysselsättning och dagliga aktiviteter. 3. Ekonomi (sanering och Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Möjlighet till vårdkedjeplanering Skogsfamiljen - Skogskollektivet - Stöd till kollektivboende eller eget boende med bibehållna kontaktpersoner/nätverk. Den traditionella behandlingen Individuellt anpassad utslussning erbjuds enligt individuell uppläggning. Den fokuserade korttidsbe Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Möjlighet ges till internetbaserade studier, komvuxstudier i Alingsås samt körkort, paraktik, deltagande i kurser etc.

 • Sysselsättning

  Ledda eller stödda aktiviteter med byggnation och reparation, snickeri, gårdsverkstad, maskiner, hushåll och trädgård, fordonsskötsel och reparationer, erbjuds efter deltagarens individuella förmåga.

 • Behandling/Insatslängd

  Behandling av samsjuklighet är alltid individuellt upplagd. Fokuserad korttidsbehandling 6-12 månader tidsbestämt. Trauma och PTSD beroende på problemens komplexitet och svårighetsgrad, ofta längre behandlingstider.

 • Inskrivningsförfarande

  Ansökan direkt till Skogsfamiljen genom socialförvaltning, landsting, kriminalvård. Tre möten före inskrivning förutsätts. 1. Skogsfamiljen kommer till hemkommunen och presenterar verksamheten och en gemensam bedömning görs om steg 2; Studiebesök till behandlingshemmet och gemensam bedömni Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Verksamheten har mer än 25 års erfarenhet av social rehabilitering vid traumatisering, psykiska störningar och missbruksproblem. För ändamålet adekvat utbildad personal. Steg 1 utbildning och andra adekvata utbildningar (t ex fokuserad korttidsterapi, sexologi, missbruksutbildning, genu Läs mer...

 • Konsulter

  Egen konsultläkare (specialitet psykiatri) överläkare Lars Eriksson, Rättspsykiatriska avd. tel. 031-343 40 00.

  Alla klienter erbjuds och motiveras till individuell psykoterapi alternativt traumaterapi för leg psykoterapeuter.

 • Handledning

  Handledning sker kontinuerligt av leg. psykolog, leg. psykoterapeut Eva Forsberg, Tri psykologi Göteborg.

 • Samverkan

  Målgruppen kräver hög grad av samverkan mellan kommun, landsting och vårdgivare. Regelbundna behandlingsmöten, rapportering.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Systematiskt kvalitetsarbete tillämpas.
  Processorienterat synsätt enligt TQM. (Total quality Management)

 • Fortbildning

  Fortbildning av personal sker kontinuerligt. All personal är utbildad i Traumabehandling samt fördjupningsområden kring trauma. Steg 1 utbildning i Psykodynamisk samtalsterapi har givits 3 personal. Fördjupningsutbildningar inom samsjuklighet och trauma Bland utbildningsinsatserna Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  5 mil från Göteborg, 15 km söder om Alingsås, 35 km norr om Borås.
  Tåg Alingsås.
  Flyg Landvetter.

 • Referenser

  Kirsi Johansson, Gnesta Kommun

 • Övrigt

  Speciell inriktning kring samsjuklighet och traumatisering.
  Passar för klienter som ej klarar stora behandlingshem.
  Passar för klienter med flera misslyckade behandlingstillfällen.

Skogsfamiljen Vårdverksamheter AB Skogsfamiljen

 • Män 18-50 år
 • Sociala problem
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Lättare psykiatriskt vårdbehov
 • Psykisk problematik
 • Tyngre psykiatriskt vårdbehov
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Borderline
Senast uppdaterad: 2018-07-10
Skogsfamiljen Vårdverksamheter AB Skogsfamiljen

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida