Skåningegård Omsorg AB

 • Pris

  Individuellt efter behov.

 • Antal platser/Boendeform

  14 platser i serviceboende enligt LSS. 6 platser i gruppboende enligt LSS. 25 platser i daglig verksamhet.

 • Främmande Språk

  Engelska och spanska.

 • Ramavtal

  Placeringar enl. § 17a LSS.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vår målgrupp finns bland dem som har LSS beslut och har svåra psykiska funktionshinder och tilläggsdiagnoser såsom autismspektrastörning, tourettes syndrom, andra personlighetsstörningar, där utåtagerande ingår. De flesta boenden har tidigare haft svårt att bo tillsammans i traditionel Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Individuella planer med kontinuerlig uppföljning.

 • Utslussning/Eftervård

  Enligt individuell plan.

 • Skola/Kursverksamhet

  Nära samarbete med SärVux i Växjö.

 • Sysselsättning

  Vi har en daglig verksamhet uppbyggd på tre pelare utegrupp, utflyttad verksamhet, och traditionell daglig verksamhet. Utegruppen hjälper till med grönområdet omkring Skåningegård, och en dag i veckan åker man iväg till Ingelstads Lantbruksskola, där vi hjälper till i det dagliga arbet Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Individuellt efter behov.

 • Inskrivningsförfarande

  Direkt till Skåningegård Omsorg via LSS-handläggare.

 • Organisation/Personal

  Verksamheten etablerades 1911.

  Föreståndare, verksamhetschef, skötare, undersköterskor, vårdare, samt fritidspedagog.
  Flera års erfarenhet inom omsorgerna.

  Dygnet runt bemanning, uppegående natt.

 • Konsulter

  Regelbundna besök av psykiater och psykolog.
  Distriktssköterska finns på plats varje vecka och även tillgänglig vid övriga behov.


 • Handledning

  Handledning sköts av inköpt psykolog.

 • Samverkan

  Regelbundna telefonkontakter med biståndshandläggare.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi har utarbetat ett verksamhetssystem enligt SOSFS 2011:9. Systemet omfattar alla kvalitetspåverkande tjänsteprocesser och aktiviteter. Vi har också en extern utvärdering av vår verksamhet genom att medverka i Skandinavisk Sjukvårdsinformations uppföljnings- och kundutvärderingssystem Läs mer...

 • Fortbildning

  Fortbildning för personalen sker varje vår och höst.

 • Kommunikation/Avstånd

  1,2 mil till Växjö centrum. 7 km från universitetsområdet i stadsdelen Teleborg.

 • Referenser

  Erhålles vid kontakt med Skåningegård.

 • Övrigt

  * Är även huvudman för Gotlands Vård AB, Karlshäll samt Havdhems Serviceboende, se deras katalogsidor.

  Se även vår hemsida www.skaningegard.se


Skåningegård Omsorg AB

 • Män 18 år-
 • Kvinnor 18 år-
 • Sociala problem
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Fysiska funktionshinder
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
Senast uppdaterad: 2017-12-07
Skåningegård Omsorg AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida