Logo
 • image5.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image2.jpg
 • image1.jpg

Bills Bo Och Utbildningsgård

 • Pris

  Enligt ramavtal.
  Utanför ramavtal enligt nedanstående:
  Behandling: 3.500 kr/dygn

  Eftervård 600 kr/dygn
  Akut- och utredningsplats: 4000 kr/dygn
  Inga övriga kostnader tillkommer.

 • Antal platser/Boendeform

  18. Billsbo 5 platser fas 1-3 (motivations- och bearbetningsfas). 4 platser, fas 4-5 (planering, utsluss och eftervård). 9 platser på Lillsbo.

 • Främmande Språk

  Engelska, tyska, kurdiska.

 • Ramavtal

  Med Lillsbo: Solna, Gävle, Stockholm SDF. Med Billsbo: Upplands Väsby, Upplandsbro, Sigtuna, Järfälla, Umeå, Sorsele, Robertfors, Nordmaling, Vindeln, Vännäs, Huddinge, Södertälje, Stockholms alla stadsdelsförvaltningar, Köping, Arboga, Kungsör, Surahammar, Norberg, Skinnskatteberg, Hal Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  Verksamheten utgörs av ett 5-fasig missbrukspedagogiskt, miljöterapeutiskt, psykosocialt behandlingsprogram som grundar sig på en modell för strukturmedveten och behovsanpassad behandling för jag-svaga, vilken utvecklats av psykologerna I.Thylefors och S.Kylén. Detta innebär en hård styr Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Genomförandeplanen ligger till grund för fortsatta utvecklingssamtal med eleven. Dessa genomförs regelbundet och inför varje fasbyte.. Genomförandeplanen revideras och uppgraderas med nya insatser och mål i varje fasövergång. Revidering och genomgång av kvalitetsledningssystemet HVB 10 Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Fasprogrammet innebär en långsam, successiv utsluss i samhället, bestående av; praktik, fritid, övningsboende och etablering i samhället genom arbetsförmedling, hyreskontrakt och utbildning/arbete. Vår fas 4 motsvarar utsluss och fas 5 eftervård. Vid behov finns också möjligheter till e Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Billsbo: De ungdomar som vill, kan fr.om fas 3, börja studera genom KomVux eller högskola. En halvdag i veckan har vi individuell matte, engelska och svenskundervisning med utifrån kommande grundskolelärare för de lever som önskar. Gymnasiestudier genom IM i Tierp, kan vara aktuellt i Läs mer...

 • Sysselsättning

  Varje elev ska, förutom den dagliga sysselsättningen (arbetsträning/praktik/skolan), välja en egen fritidsaktivitet utifrån egna önskemål och intressen. From fas 2 har man på billsbo arbetspraktik på en vanlig arbetsplats.

 • Behandling/Insatslängd

  Fas 1: 2 - 6 månader.
  Fas 2: 2 - 4 månader.
  Fas 3: 4 - 6 månader.
  Fas 4: 2 - 4 månader.
  Fas 5: 3 månader.

 • Inskrivningsförfarande

  Ansökan sker direkt till Billsbo.
  Informationsbesök samt besök av anhörig före placering.

 • Organisation/Personal

  Verksamheten har bedrivits med nuvarande inriktning sedan 1988. 1 föreståndare och verksamhetschef, 1 biträdande föreståndare, 5 behandlingsassistenter, 1 stallchef samt 1 vaktmästare. Dessutom har vi ett antal fasta vikarier. Personalens utbildning: kollektivledareutbildning, fil. m Läs mer...

 • Konsulter

  Individuella coacher (leg. psykolog och leg. psykoterapeut) till föreståndare och övrig personal. Vid missbruksrelaterade hälsoundersökningar kommer vi att anlita vår företagshälsovård, Brukshälsan i Uppland AB org 556514-3491. Vid psykologutredningar och bedömningssamtal kommer vi Läs mer...

 • Handledning

  Grupp-, individual- och personalhandledning med inriktning mot process och relation var 14:e dag med steg 2 utbildad extern handledare.

  Miljöterapihandledning med pedagog.

 • Samverkan

  Regelbundna besök samt kontinuerlig kontakt med socialtjänst. Tydligt formulerade uppdrag från socialtjänst (vårdplan). Genomförandeplanen upprättas och revideras regelbundet car 6:e vecka. Vid behov samverkar vi med andra instanser runt eleven, vi medverkar då i en SiP. Bra samarb Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  En ständig pågående granskning av verksamheten genom elevutvärderingar i varje fas. Avvikelsehanteringen används som en del i förbättringsarbetet. Genomförandeplanen utgör utgångspunkt för uppföljning och utvärdering. Viktiga delar av verksamheten granskas extra på regelbundna personalko Läs mer...

 • Fortbildning

  Vidareutbildningar: Efter att personalen blivit tillsvidareanställda så går de utbildning efter relevant område för dennes arbetsuppgifter och ansvarsområden. Exempel på vidareutbildningar personalen har: studio 111-att bemöta problembeteenden, KBT, läkemedelshantering, MI etc. Vid varje k Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Billsbo ligger utanför Skärplinge, 15 mil norr om Stockholm.
  2,5 mil från Tierp där kommunikation med tåg eller buss finns.
  Buss till Gävle och Tierp finns i Skärplinge.
  Flyg till Arlanda, 10 mil.

 • Referenser

  Benny Forsberg HVB-samordnare
  Benny.forsberg@umea.se
  Umeå socialtjänst 090-161044,070-2575264


  SSIL's Kvalitetsindex/Billsbo

Bills Bo Och Utbildningsgård

 • Flickor 16-18 år
 • Kvinnor 18-22 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Adoptionsproblematik
 • Borderline

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2017-07-18
Bills Bo Och Utbildningsgård

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida