Logo
 • 1.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 2.png

Ängebo Familjevård Öland AB

 • Pris

  Från 1.687 kr/dygn (kan vara annat vid ramavtal).

 • Antal platser/Boendeform

  Vi har just nu möjlighet att ta emot 60 klienter i våra ca 200 familjehem. De flesta av hemmen har också möjlighet att ta emot jourplaceringar. Alla i konsulentstödda familjehem.

 • Upptagningsområde

  Hela landet. Våra familjehem ligger i Södermanlands, Västra Götalands, Östergötlands, Jönköpings, Hallands, Kalmar, Kronobergs, Blekinge och Skåne län.

 • Främmande Språk

  Engelska, tyska, danska, norska, ryska, finska, rumänska, ungerska, franska, amerikanska, australiensiska, italienska, spanska, albanska, uzbekiska, turkiska, persiska, tigringa, tegrinia, amharinja, arabiska, serbokratiska, kurdiska, holländska, thailändska, polska och fylls hela tiden på Läs mer...

 • Ramavtal

  Konsulentstödda Familjehem för vuxna; Borås Stad, Bollebygd, Svenljunga, Tranemo, Mark, Ulricehamn, Vårgårda och Herrljunga. Konsulentstödda Familjehem för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar alt. missbruksproblem: Södertälje, Huddinge, Salem och Nykvarns Kommun. Barn/ungdom/familje- Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  Bolaget bedriver konsulentstödd/förstärkt familjehemsvård. Vi har 60 familjehemsplatser och 20 jourplatser i våra ca 200 familjehem som ligger i hela södra Sverige. I våra familjehem är det oftast en eller båda familjehemsföräldrarna som är hemma på heltid. Vi har familjehem som gärna Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi medverkar i SSIL's KVALITETSINDEX där varje placerande socialsekreterare får göra en utvärdering om hur vi skött deras placering hos oss. En eventuell uppföljning utarbetas och avtalas mellan oss och respektive socialsekreterare efter var och ens önskemål och behov.

 • Utslussning/Eftervård

  Efter avslutad placering i familjehem kan det vara aktuellt med en UTSLUSS till eget boende. Då hjälper både Ängebo Familjevård och familjehemmet till att hitta något där klienten själv önskar bosätta sig. Under utslussperioden får man pröva på hur det är att sköta sitt eget hushåll med Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Beroende av vad som finns i den kommun den placerade ska bo utvecklar vi ett samarbete efter behovet som finns. Vi och flera av våra familjehem har ett mycket bra och väl etablerat samarbete med skolor, gymnasieskolor, särskolor och andra skolor med speciella resurser.

 • Sysselsättning

  Våra familjehem har många olika intressen och aktiviteter att erbjuda, t.ex trädgårdsskötsel, hästar, jakt, fiske, hundar, hundkennel, lantbruk, skogsbruk, snickeri, flyttfirma, städfirma, restaurang, olika turistverksamheter, bilverkstad och mycket mera. Om det inte finns vad klienten öns Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Efter individuellt behov hos den placerade och efter överenskommelse med klientens socialsekreterare. Tiden i familjehem brukar vara 1-1,5 år och tiden i utslussboendet brukar vara de sista 2-3 månaderna av placeringen. Om man placeras som barn så kan det ju även vara en uppväxtplacering.

 • Inskrivningsförfarande

  Avtal skrivs med respektive placerande kommun. Då skrivs även en vårdplan och en genomförandeplan som vi sedan har att följa och att handleda vårt familjehem till önskat resultat.

 • Organisation/Personal

  Verksamheten startade i maj 2007 av Thony och Ulla Gottfridsson som själva varit familjehem under 20 års tid, mellan 1990 och 2010. Vi arbetar tillsammans med ett 200-tal familjehem. Under 2008 anställde vi ytterligare en konsulent som när hon började hos oss hade 8 års erfarenhet av arbe Läs mer...

 • Konsulter

  Våra konsulenter är socionomer eller med likvärdig utbildning. Flera av dem har mångårig erfarenhet som socialsekreterare eller annat liknande arbete med människor i utsatta situationer.

 • Handledning

  Handledningen genomförs genom täta besök i familjehemmet. I början kan det vara en eller flera gånger i veckan för att sedan bli anpassat efter familjehemmets och klientens behov. Vi har aldrig längre tid mellan besöken än varannan eller var 3:e vecka. Vi är tillgängliga på telefon hela Läs mer...

 • Samverkan

  Önskar en bra kontakt med den placerades socialassistent för att få ett bra samarbete och i slutändan uppnå ett bra resultat för den placerade. Det kan också finnas ett behov av att kunna samverka med klientens närverk. Då gör vi allt vi kan för att det ska fungera efter socialens önskemål Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi medverkar i SSIL's KVALITETSINDEX. I vårt miljöarbete arbetar vi med att varje konsulent har ett lagom område där man besöker sina familjehem som inte ligger alltför långt ifrån utgångspunkten. Varje konsulent har det geografiskt mest närliggande familjehemmen att ta hand om. Vi delar Läs mer...

 • Fortbildning

  Att genom föreläsningar, kurser och andra utbildningar kunna ge våra familjehem en så bra förutsättning som möjligt, för att lyckas i sitt arbete med våra klienter. Även att konsulenterna får kontinuerlig utbildning.

 • Kommunikation/Avstånd

  Olika för alla familjehem, beroende på kommun.

 • Tillsynsmyndighet

  Länsstyrelsen

 • Referenser

  Referenser ges vid förfrågan.

 • Övrigt

  Medlem i FACO.
  Medlem i SVENSKA VÅRD.

  Medlem i Vårdföretagarna / Almega

Ängebo Familjevård Öland AB

 • Pojkar 0-18 år
 • Flickor 0-18 år
 • Män 18 år-
 • Kvinnor 18 år-
 • Mamma/Barn
 • Pappa/Barn
 • Mamma/Pappa/Barn
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Aspergers syndrom
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Par 18 år-

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2016-01-25
Ängebo Familjevård Öland AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida