Logo

VoB Syd AB Familjehemsresursen

 • Verksamhetsbeskrivning

  Familjehemsresursen erbjuder plats i konsulentstödda jour- och familjehem, utredning och utbildning av jour- och familjehem samt handledning till familjehem och personalgrupper. Vid placering i konsulentstödda jour- och familjehem är ansvarig familjehemskonsulent tillgänglig även utanfö Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Alla VoB Syds uppdrag utvärderas genom kundenkät till kommunerna samt genom nöjdhetsenkät till familjehemmen. Bolaget är certifierat enligt ISO 9001:2015.

 • Inskrivningsförfarande

  Socialtjänsten kontaktar Familjehemsresursen med förfrågan om plats i konsulentstött jour- eller familjehem. Familjehemsresursen föreslår jour- eller familjehem. Socialtjänsten beslutar om placering. Avseende plats i konsulentstödda jour- och familjehem utgår dygnskostnad. Socialt Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Familjehemsresursen tillhör det offentligt ägda bolaget VoB Syd AB som drivs på samhällsnyttig grund utan vinstsyfte. Familjehemsresursen har bedrivit verksamhet sedan 2005-01-01 och har sedan 2018-04-04 tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) att bedriva verksamhet som ha Läs mer...

 • Handledning

  Familjehemsresursen erbjuder handledning för familjehem och personalgrupper inom socialt arbete. Vid önskemål även annan handledning.

 • Samverkan

  Familjehemsresursen förespråkar en tydlig ansvarsfördelning mellan den egna verksamheten och socialtjänsten.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  VoB Syd är ISO 9001 certifierat.

 • Kommunikation/Avstånd

  Familjehemsresursen har lokaler i Malmö.

 • Övrigt

  VoB Syd driver verksamheter inom vårdområdet. Se hemsida www.vob.se

VoB Syd AB Familjehemsresursen

 • Göran Olsgatan 1
  211 22 Malmö


 • vob.se/vob-familjehemsresursen/
 • Kontaktperson
 • Marita Flood
  0705-133261
  marita.flood@vob.se
 • Mikaela Hedenstedt
  0728 53 30 78
  mikaela.hedenstedt@vob.se
 • Helen Hettinger, 0736-20 59 82, helen.hettinger@vob.se
 • Pojkar 0-18 år
 • Flickor 0-18 år
 • Mamma/Barn år-
 • Sociala problem
 • Funktionshinder
 • Relationsproblem
 • Ätstörningar
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
Senast uppdaterad: 2018-05-23
VoB Syd AB Familjehemsresursen

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida