Aleris Lindalen AB

 • Pris

  Olika priser för olika vårdnivåer.
  Möjligheter till rabatter vid ramavtal.

 • Antal platser/Boendeform

  39 platser totalt på Lindalen/Linneagården, fördelade på 10 avgiftningsplatser, 13 platser i primärbehandling för män, 10 platser i primärbehandling för kvinnor, 6 platser i förlängd behandling för kvinnor (Klaragården). Utöver detta finns 15 vårdplatser i förlängd behandling för män, på H Läs mer...

 • Upptagningsområde

  Hela landet.

 • Främmande Språk

  Engelska.

 • Ramavtal

  Kriminalvården, Landstinget Gävleborg samt flera kommuner och företag över hela Sverige.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vid behov av nedtrappning och abstinenslindring vårdas kvinnor och män på Lindalens abstinensavdelning. Individuella medicinska bedömningar görs av läkare 2 dagar/vecka. Introduktion och motivation till vårt synsätt görs för män på abstinensavdelningen. Kvinnor som är drogfria går direkt Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi deltar i IKM DOK för utvärdering och uppföljning av vårt behandlingsarbete (SIS, Statens Institutions Styrelse). Vi har intern kvalitetsutveckling. Utskrivningsplan rapporteras till uppdragsgivaren. Vi kan ge uppgifter om hur patienterna följer eftervårdsplan (återbesöksdagar, eftervå Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Möjligheter för stöd i utslussning finns vid våra två halvvägshus (förlängd behandling). Alla patienter erbjuds återbesöksdagar 2, 6,12, 26 veckor efter avslutad behandling samt efter 1 och 2 år (fredagar). Under första året och vid drogfrihet finns möjligheter till två repetitionsveckor Läs mer...

 • Sysselsättning

  Efter första introduktionsveckan finns möjligheter till längre promenader och träning i mindre gym som finns på behandlingshemmet (gäller mansavdelningen). Ansvar för vissa områden såsom matsal, föreläsningssal, väckning etc. bidrar till den sociala samvaron och trivseln. AA/NA-möten på om Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Abstinensbehandling, individuell tid.
  Primärbehandling, 8 veckor.
  Fördjupad behandling och utsluss, ca 3-12 månader.

 • Inskrivningsförfarande

  Patienten bokas av uppdragsgivare och får om så önskas studiebesök före beslut om intagning. Studiebesöket kan vara viktigt för klienten men även för oss och uppdragsgivare vid tveksamma fall. Vi kan då tillsammans bedöma om vi kan vara patienten till hjälp. Intag sker måndag till söndag 8 Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Företaget är ett aktiebolag. Ägare är Dan Erixon. Organisationen är platt utan mellanchefer. Olika verksamhetsområden är delegerade till de anställda. Verksamheten har bedrivits med nuvarande inriktning sedan 1988. Alkohol- och drogrådgivare, socionom, kognitiv psykoterapeut, familjetera Läs mer...

 • Konsulter

  Psykiatriker, etisk rådgivare.

 • Handledning

  Kontinuerlig handledning av leg. psykolog/leg. psykoterapeut Thomas Rosén för behandlingspersonal samt leg. psykoterapeut Metha Roberg för arbetsledning.

 • Samverkan

  Vi är öppna för informella kontakter och besök. Vi bjuder in alla våra uppdragsgivare att besöka behandlingshemmet och delta i vårt familjeprogram. Vi går återkommande ut med information skriftligen och personligen om vår verksamhet. Utskrivningsplanering rapporteras till uppdragsgivaren Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Kvalitets- och miljöarbete. Mål 3 och 4 slutförd 2003. Källsortering och returpapper. Vi har också en extern utvärdering av vår verksamhet genom att medverka i Skandinavisk Sjukvårdsinformations uppföljnings- och kundutvärderingssystem, Kvalitetsindex. Där intervjuas placerare och utvärd Läs mer...

 • Fortbildning

  Fortsatt utbildning inom olika områden bland annat ASI; Addiction Severity Index för behandlingsplanering och kommunikation med uppdragsgivare. Vi har också på olika sätt ambition att förhöja vår psykiatriska kompetens. Specialistsjuksköterska i psykiatri har anställts. Vi har på olika sä Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Restid från Stockholm med tåg ca 3 timmar. Buss och tåg förbindelser finns relativt tätt både norr- och söderifrån till Hudiksvall. Behandlingshemmet hämtar patienter efter överenskommelse. Kvinnobehandlingsenheten ligger i ett mindre brukssamhälle (Sörforsa) 8 km väster om Hudiksvall oc Läs mer...

 • Tillsynsmyndighet

  IVO med säte i Stockholm

 • Övrigt

  • Rose-Marie Granholm, föreståndare kvinnobehandling
  • Katarina Hansson, föreståndare mansbehandling

Aleris Lindalen AB

 • Män 18 år-
 • Kvinnor 18 år-
 • Sociala problem
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination (efter studiebesök)
Senast uppdaterad: 2016-02-10
Aleris Lindalen AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida