Logo
 • image2.jpg

Mariagården

 • Antal platser/Boendeform

  8 platser plus medföljande barn i SKYDDAT kollektivt boende, två egna rum med egen toalett/dusch. Boendet har kameraövervakning och direktkopplat larm till bemannad larmcentral samt dygnet-runt-bemanning med personal. 5 stycken utslusslägenheter, boende med stöd. Utsluss lägenheterna Läs mer...

 • Främmande Språk

  Engelska

 • Verksamhetsbeskrivning

  Mariagården erbjuder heldygnsomsorg, SKYDDAT BOENDE för vård och boende med miljöterapeutisk grund och inriktning. Vårt fokus är kvalitet och säkerhet. Mariagårdens mål är att erbjuda våldsutsatta kvinnor, med eller utan medföljande barn, en säker, lugn och harmonisk miljö med högt ställda Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Kvalitetsutveckling sker kontinuerlig på alla plan: Individnivå (flickorna/kvinnorna) med fokus på inflytande av vården. Medarbetarnivå (Personal) med fokus på arbetsmiljön. Organisationsnivå med fokus på verksamhetsplanering och policydokument. Externa kontakter med fokus på beställarens Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Vad avser utslussning/avslutning sker detta i samarbete med socialtjänsten och den inskrivne. Denna fas är väldigt individuell på grund av ålder, hotbild, självkänsla med mera. Vi erbjuder utslussningslägenhet med personalstöd.

 • Skola/Kursverksamhet

  De inskrivnas och medföljande barns behov av utbildning/praktik/arbete/sysselsättning kommer att tillgodoses genom samarbete med socialtjänsten samt med praktiskt stöd av kontaktpersonen för att söka skola, utbildning eller arbete. Verksamheten har ett bra samarbete med socialtjänst, arbet Läs mer...

 • Sysselsättning

  Mariagården ordnar egna aktiviteter efter önskemål. Den inskrivne har egen tid med sin kontaktperson. Den inskrivnes sociala kontakter med andra kommer att tillgodoses genom skola, praktik samt deltagande i olika fritidssysselsättningar. De inskrivna ges möjligheter att prova de fritidskon Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Insatsens längd varierar. Den är väldigt individuell på grund av ålder, hotbild, självkänsla med mera. Avslut sker i samarbete med socialtjänsten och den inskrivne.

 • Inskrivningsförfarande

  Inskrivningsprocessen sker genom samarbete/överenskommelse med socialtjänsten. Socialtjänsten gör en skyddsbedömning och bland annat utifrån den utarbetas en behandlingsplan/ genomförandeplan i samråd med den inskrivne, ansvarig socialsekreterare samt kontaktperson på Mariagården.

 • Organisation/Personal

  I personalgruppen finns behandlingsassistenter med varierad utbildning och bakgrund, lärare, socialpedagog, barnskötare, assistentutbildning, terapeututbildning mm samt Föreståndare och säkerhetsansvarig. Personal dygnet runt med sovande jour men vid behov finns vaken personal nattetid. Läs mer...

 • Konsulter

  Legitimerad psykolog med 30 års erfarenhet av utredning, behandling, personalstöd och handledning inom olika verksamheter. Hon har ett genuint intresse för psykisk traumatisering och ge möjlighet till behandling av de följder som blivit av psykisk traumatisering. Negativa barndomsuppleve Läs mer...

 • Handledning

  Personalen får handledning av extern psykolog en gång i månaden samt av föreståndare vid behov.

 • Samverkan

  Vi emotser en nära samverkan och kontinuerlig uppföljning av placering mellan Mariagården och socialtjänsten. Detta kan ske via möten, telefonsamtal, mail och fax.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Kvalitetsutveckling sker kontinuerlig på alla plan: Individnivå (Kvinnorna och barnen) med fokus på inflytande av vården. Medarbetarnivå (Personal) med fokus på arbetsmiljön. Organisationsnivå med fokus på verksamhetsplanering och policydokument. Externa kontakter med fokus på beställarens Läs mer...

 • Fortbildning

  Löpande inom området. Personalen erbjuds lämplig fortbildning inom området såsom seminarium, föreläsning och uppdragsutbildningar och uppmuntras att komma med egna förslag.
  All personal har gått MI-utbildning.


Mariagården

 • . • Kontaktperson
 • Robert .
  070-272 87 03
 • Män 18 år-
 • Kvinnor 18 år-
 • Mamma/Barn 18 år-
 • Pappa/Barn 18 år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Gravida kvinnor 18 år-
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Par 18 år-
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2021-05-04
Mariagården

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida