Logo

Alpklyftan Familjehemsvård

 • Pris

  1 900 kr/dygn. Stadigvarande familjehemsplacering. Eventuella tilläggstjänster förhandlas separat.
  2 500 kr/dygn. Jourplacering

 • Antal platser/Boendeform

  Vi har ett stort antal familjehem i Göteborg med omnejd.

 • Främmande Språk

  Arabiska, Persiska, Danska, Tigrinja, Engelska, Pashto

 • Ramavtal

  Borås Stad, Mölndals kommun, Kungsbacka kommun

 • Verksamhetsbeskrivning

  Alpklyftan är sen 1995 ett vård- och omsorgsföretag för individ och familj med boende, stöd och behandling i specialiserade enheter som tillsammans bildar en individanpassad vårdkedja. Målgrupp är individer med social problematik. Alpklyftan Familjehemsvård har tillstånd från IVO att be Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi följer kontinuerligt upp och utvärderar uppdragen utifrån BBiCs behovsområden, utifrån vårdplan och genomförandeplan, som resulterar i en skriftlig rapport som skickas minst en gång i halvåret, eller oftare utifrån önskemål. Vi medverkar i SSIL:s Kvalitetsindex. Se den på www.ssil.s Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Möjlighet till utslussning och eftervård finns via vår vårdkedja. Vi kan erbjuda HVB, Träningslägenheter, Stödboende, Öppenvård, Boende med/utan stöd, Referenslägenheter och Skyddsinsatser. Ev. eftervård individanpassas i nära samarbete med uppdragsgivaren

 • Skola/Kursverksamhet

  Konsulenten deltar vid behov på skolmöten och planerar barnets/ungdomens skolgång i samråd med socialtjänst och familjehem.

 • Sysselsättning

  Barnets/ungdomens fritidsintresse försöker vi matcha med de familjer som bäst möter upp i dessa aktiviteter. Familjehemmen stödjer och uppmuntrar barnet/ungdomen i dennes fritidsaktiviteter.

 • Behandling/Insatslängd

  Vi tar emot både långa uppväxtplaceringar och korta akut/jourplaceringar. Uppdraget formuleras av uppdragsgivaren individuellt i vårdplanen och genomförandeplanen. Alpklyftan familjehemsvård har tillgång till Alpklyftans samtliga verksamhetsområden. Det innebär att vi kan vara mycket f Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Förfrågningar sker direkt till konsulenterna. Matchning med familjehem görs med hänsyn till barnet/ungdomens behov av familj, religion, avstånd till skola och andra specifika behov och svårigheter. I samråd med socialsekreterare planerar vi studiebesök/inskolning.

 • Organisation/Personal

  Vår familjehemsverksamhet består av Socionomutbildade Familjehemskonsulenter med lång erfarenhet av kommunal familjehemsvård, systemisk handledarutbildning inriktning mot familjehem, behandlingsarbete, myndighetsutövning, kunskap om BBic och nätverksarbete. Konsulenterna har utbildning i N Läs mer...

 • Konsulter

  Vi använder oss av extern person för analys av djupintervju i Nya Kälvesten.

 • Handledning

  Familjehemskonsulenterna har extern handledning en gång per månad.
  Familjehemmen får kontinuerlig handledning av konsulent, grupphandledning samt möjlighet till extern handledning vid behov.

 • Samverkan

  Vi lägger stor vikt vid samverkan med alla viktiga parter kring barnen/ungdomen. Under alla familjehemsplaceringar genomförs uppföljningar med socialtjänst.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi uppfyller kraven för Göteborgs Stads ramavtal och Borås stads ramavtal gällande kvalitets- och miljöarbete. Vi har även ett eget system för uppföljning avseende ungdomar och kunder. Fortsättningsvis har vi infört ett miljöledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas. Vi med Läs mer...

 • Fortbildning

  Konsulenterna utbildas i Nya Kälvesten och ICDP.
  Familjehemmen utbildas i ” ett hem att växa i” samt att de fortbildas regelbundet genom föreläsningar, grupphandledning.

 • Kommunikation/Avstånd

  Våra familjehem ligger i Göteborg med omnejd. Familjehemskonsulenterna har kontor på Varholmsgatan i Göteborg.

 • Referenser

  Lämnas på begäran

 • Övrigt

  Besöksadress
  Varholmsgatan 2 e
  414 74 Göteborg

  Postadress:
  Box 7013
  402 31 Göteborg

  Familjehemsvård: 031-788 01 13
  HVB: 031-50 87 77
  Träningslägenheter/Öppenvård: 031-50 81 13

Alpklyftan Familjehemsvård

 • Pojkar 0-21 år
 • Flickor 0-21 år
 • Män 18-21 år
 • Kvinnor 18-21 år
 • Mamma/Barn år-
 • Pappa/Barn år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor år-
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Fysiska funktionshinder
 • Metadon/Subutexbehandling

Övriga verksamheter (3)

Senast uppdaterad: 2019-09-09
Alpklyftan Familjehemsvård

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida