Logo
 • image1.jpg
 • image2.jpg

Diö HVB Crewford Care

 • Pris

  4400kr dygnsavgift eller vad som finns reglerat i ramavtal.

 • Antal platser/Boendeform

  HVB 8+8 platser, Stödboende 2 platser.

 • Främmande Språk

  Tolk vid behov.

 • Ramavtal

  164 kommuner
  Skåne, Kronoberg och Halland
  SKL Barn och unga 2017

 • Verksamhetsbeskrivning

  Diö HVB – Bohult ligger naturskönt strax utanför Älmhult. Vårt andra boende ligger centralt i Diö och heter Stationen med närhet till tågstation, butik och skola. I Bohult välkomnar vi ungdomar som behöver avskildhet samt lugn och ro, för att nå centrum i Älmhult använder vi oss av egen bi Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  UngDOK i samarbete med Linnéuniversitetet i Växjö, för mätning av behandling.

 • Utslussning/Eftervård

  Stödboende i centrala Älmhult. Familjenätverkssamtal/planering.

 • Skola/Kursverksamhet

  Samverkar med skolor inom och utanför kommunen.

 • Sysselsättning

  Något som är uppskattat hos våra ungdomar är att vi lagar vår egna mat, erbjuder spabehandlingar, massage och aktiv träning. Våra lördagar planeras för aktiviteter tillsammans med våra ungdomar och sker ofta utanför boendet. På ett av våra boende har vi fyrhjulingsbana och kompetens för mu Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Behandlingsarbetet har sin grund i är ett salutogent perspektiv med KBT-baserade verktyg. Verksamheterna arbetar för att ungdomen ska utvecklas positivt genom individuellt stöd och evidensbaserad behandling. Vi har hög personalkompetens och har ett gemensamt intresse för forskningen inom o Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Vi tar emot planerade och akuta placeringar. Inskrivningen sker i flera steg i nära samarbete med uppdragsgivaren. Verksamheten behöver ta del av utredning och övrig adekvat dokumentation för riskbedömning före beslut om inskrivning kan fattas. Under inskrivningen introduceras den unge i r Läs mer...

 • Organisation/Personal

  En del av personalens kompetens Behandlingspedagoger, universitetsutbildning Socialpedagoger Lärare Hälsoterapeut Stress- & Friskvårdsterapeut Fritidsledare Studio 3 utmanande beteenden med lågaffektivt bemötande Missbrukshandledare rePULSE-handledare Massör Verksamheterna har s Läs mer...

 • Konsulter

  Psykiatriker och psykolog kopplad till verksamheten.

 • Handledning

  Regelbunden extern processhandledning.

 • Samverkan

  Vi deltar regelbundet i nätverk/samverkansmöte med socialtjänst, polis, skola och fritidsgård.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Verksamheten arbetar efter Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

 • Fortbildning

  Hög kompetensnivå i grunden. Löpande kompetensutveckling.

 • Kommunikation/Avstånd

  7 min till Älmhult, 30 min till Alvesta, 40 min till Växjö, 1 timme med tåg till Malmö.

 • Referenser

  Ring för aktuella referenser.

 • Övrigt

  * Diö HVB - Bohult, Bohult 578, 343 71 Diö
  * Diö HVB - Stationen, Linnévägen 2 A, 343 71 Diö
  * postadress Huvudman: Crewford Care, Kivra: 556878-3467, 106 31 Stockholm

  www.crewford.se

Diö HVB Crewford Care

 • Bohult 578 *se övrigt
  343 71 Diö
  010-20 99 700, jour dygnet runt
 • info@crewford.se
  www.crewford.se
 • Org-nr: 556878-3467
 • Kontaktperson
 • Kristina Nelson
  0721-66 03 05
  kristina@crewford.se
 • Mathias Åhm
  0721-66 03 11
  mathias@crewford.se
 • Pojkar 13-18 år
 • Män 18-70 år
 • Kvinnor 18-70 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • ADHD
 • Personlighetsstörningar
 • Skolproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Psykoser
 • Schizofreni
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2021-02-22
Diö HVB Crewford Care

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida