Logo
 • image4.png

Hudiksvalls Ungdomshem

 • Pris

  Enligt avtal.

 • Antal platser/Boendeform

  10 platser på Östanbräck Behandlingshem för unga män 16 år tom 21 år som befinner sig i ett missbruk/riskbruk och kriminalitet. 10 platser i stödboende för barn och unga i åldern 16 tom 21år som har kommit som ensamkommande barn till Sverige, som tidigare varit placerad för social problem Läs mer...

 • Främmande Språk

  Engelska, Persiska

 • Ramavtal

  Alvesta Bjurholm Bjuv Boden Bromölla Burlöv Båstad Eksjö Eslöv Falkenberg Gislaved Gnosjö Gävle Halmstad Helsingborg Hylte Härnösand Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kramfors Kristianstad Kävlinge Laholm Landskrona Lessebo Ljungby Lomma Lund Malmö Marka Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  Hudiksvalls Ungdomshem startade 2004 för ungdomar med missbruksproblematik.
  Behandlingshemmet Östanbräck ligger 2 km utanför centrala Hudiksvall med plats för 10 st pojkar i åldern 16-21 år.
  I centrala Hudiksvall har vi 10 platser för stödboende

 • Utvärdering/Uppföljning

  Utgångspunkten är ett feedbackinformerat (FIT) arbete utifrån klientens upplevelse av vad som fungerar samt insikten hos behandlaren om vad som faktiskt är verksamt i ett förändringsarbete. FIT följer upp utfallet av evidensbaserad praktik, hur relationen profession – metod – klient lede Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Vi erbjuder eftervård och utslussning. Vi har 10 platser i centrala Hudiksvall. För mer info kontakta oss [email protected] 0650-14700

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi har ett nära samarbete med skolans samordnare som är knyten till både grundskolan och gymnasiet. Vid inskrivning så kommer samordnaren och hälsar på ungdomen på boendet och har ett inskrivningsmöte utifrån ett frågeformulär som skolan har. Formuläret ligger till grund för den individuel Läs mer...

 • Sysselsättning

  Hudiksvalls Ungdomshem arbetar för att aktivt tillgodose de ungdomar som önskar delta i föreningsliv och andra fritidsintressen. Boendet anordnar bland annat regelbundna besök på kommunala badhus och fritidsaktiviteter tex gym, padel, bowling. Vi samarbetar med lokala företag där vi an Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Behandlingsmodell Vi arbetar med KBT/KPT anknytningsteori Hudiksvalls ungdomshem består av 3 olika faser som sker i olika hus alla belägna runt Hudiksvall i vackra Hälsingland. Vår målgrupp är pojkar i åldern 16-21 år med beroendeproblematik. Vi arbetar med ungdomen genom 3 faser. Här få Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Kontakt tas direkt med Hudiksvalls Ungdomshem. 0650-14700, 070-5418366 (Per-Ove Skoglund)

 • Organisation/Personal

  Ägargruppen består av 3 personer som arbetat ihop i 25 år. Vi jobbar 100% i verksamheten, en av oss är föreståndare. Personalen på Hudiksvalls Ungdomshem skall ha den erfarenhet, kompetens och personlig lämplighet, som arbetet kräver. Personal skall också få den kompetens utveckling för Läs mer...

 • Konsulter

  Till verksamheten har vi en psykiatriker och psykolog kopplad vid behov. Vi har även medicinsk bedömning, avgiftning/abstinens avdelning som vi samarbetar med.


 • Handledning

  Personalgruppen träffas varje vecka för behandlingskonferens. För att kunna bemöta ungdomen empatiskt och för att kunna stärka relationen så är all personal utbildad i anknytningsteori där ny personal kommer att ha internutbildning innan påbörjad anställning för att medvetandegöra va Läs mer...

 • Samverkan

  Vi har ett nära samarbete med skola, socialtjänsten, polis, GM, föräldrar och föreningsliv.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Utgångspunkten är ett feedbackinformerat (FIT) arbete utifrån klientens upplevelse av vad som fungerar samt insikten hos behandlaren om vad som faktiskt är verksamt i ett förändringsarbete. FIT följer upp utfallet av evidensbaserad praktik, hur relationen profession – metod – klient lede Läs mer...

 • Fortbildning

  Kontinuerlig utbildning av personal sker i aktuella ämnen.

 • Kommunikation/Avstånd

  Hudiksvall ligger mellan Sundsvall och Gävle med goda tåg och vägförbindelser. 2.5h med tåg från Stockholm.

 • Referenser

  Kristina Dahl, Socialtjänsten Ljusdal 0651-18133
  Anders Fagerbom, Socialtjänsten Timrå 060-163302
  Carina Wiklund, Socialtjänsten Kramfors 0612-80314
  Roger Lantz Socionom konsult 070-7917919

 • Övrigt

  För mer info och bilder hänvisas till vår hemsida: www.hudiksvallsungdomshem.se

Hudiksvalls Ungdomshem

 • Pojkar 16-18 år
 • Män 18-21 år
 • Sociala problem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Psykisk problematik
 • ADHD
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Skolproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2022-10-04
Hudiksvalls Ungdomshem

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida