Logo
 • big_logo.png

JN Care AB Alvstrandsgården

 • Pris

  Varierande utifrån uppdrag och eventuella ramavtal. Kontakta föreståndare (hög personaltäthet).

 • Antal platser/Boendeform

  10 behandlingsplatser

 • Främmande Språk

  Engelska, Arabiska, Tyska, Dari

 • Ramavtal

  Ja

 • Verksamhetsbeskrivning

  JN Care AB har 10 behandlingsplatser för ungdomar mellan 14-18 år på behandlingshemmet i Sävast . Vi har alltid vaken natt samt en hög personaltäthet. Vi kan även i samverkan med psykiatriker och psykolog erbjuda neuropsykiatriska utredningar. Vi arbetar KBT inriktat. Vår behandlin Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi arbetar i ett journalsystem där vi kan dela ut behörighet till ansvarig socialsekreterare som kan följa ungdomens journalanteckningar som förs varje dag.
  Månadsrapporter där en sammanfattning utifrån behandlingsplanen som beskriver viktiga händelser i ungdomens liv.

 • Utslussning/Eftervård

  Möjlighet till utsluss via träningslägenheter med öppenvårdsstöd.

 • Skola/Kursverksamhet

  Björknäsgymnasiet.


 • Sysselsättning

  Vi kan ordna praktik/lärlingsplatser.
  Goda kontakter med idrottsrörelsen som till exempel, fotboll, hockey eller annat utifrån intresse.

 • Inskrivningsförfarande

  Kontakta verksamheten: 0920-220900

 • Konsulter

  Sjuksköterska, psykiatriker samt psykolog/psykoterapeut.

 • Handledning

  Ärendehandledning sker kontinuerligt via vår psykolog

 • Kommunikation/Avstånd

  Boendet är beläget i Sävast, mellan Boden och Luleå.
  Goda bussförbindelser. • Övrigt

  Vid placering så ordnar vi med hämtning över hela landet.

JN Care AB Alvstrandsgården

 • Stadsötorget 1, Box 9
  954 21 Gammelstad
  0920-220900 (växel)

 • www.jncare.se
 • Org-nr: 556902-5314
 • Kontaktperson
 • Jens Nilsson
  070-5656082
  jens@jncare.se
 • Pojkar 14-18 år
 • Flickor 14-18 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
Senast uppdaterad: 2020-05-28
JN Care AB Alvstrandsgården

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida