Logo
 • image17.jpg
 • image9.jpg
 • image16.jpg
 • image14.jpg
 • image5.jpg
 • image10.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image7.jpg
 • image15.jpg
 • image2.jpg
 • image6.jpg
 • image8.jpg
 • image18.jpg
 • image12.jpg
 • image11.jpg
 • image13.jpg
 • image1.jpg

Utslussningsenheten Eken Hössna

 • Pris

  Differentierade vårdavgifter enligt omvårdnadsbehov eller i enlighet med gällande ramavtal.

 • Antal platser/Boendeform

  18 st HVB platser och 10 st öppenvårdsplatser.

 • Främmande Språk

  Engelska, Franska, Tyska, Spanska.

 • Ramavtal

  Trollhättans kommun, Vänersborgs kommun, Borås stad,Bollebygs kommun,Herljunga kommun,Marks kommun,Svenljunga kommun,Tranemo kommun,Ulricehamns kommun,Vårgårda kommun, Värnamo kommun, Gislaveds kommun, Vaggeryds kommun, Jönköpings kommun, Tranås kommun, Sävsjö kommun, Nässjö kommun, Eksjö Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  Hössna är utåtriktad verksamhet med ett varierat utbud av aktiviteter och sysselsättning.En stärkt anhörigkontakt och ett bibehållet socialt nätverk kommer att vara en del av arbetet kring klienten.Den samlade kompetensen med erfaren,engagerad personal medför trygghet, kontinuitet samt kva Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Daglig rutin för uppföljning och rapportering för personalen sker mellan arbetspassen kring klient med utgångspunkt i genomförandeplan och uppdrag. Skriftlig dokumentation förs i journal med kontinuerlig uppföljning av kontaktman, sjuksköterska, arbetsterapeut och enhetschef. Enhetsch Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Verksamheten har 10 st öppenvårdsplatser.

 • Skola/Kursverksamhet

  Finns möjlighet till utbildnings insattser i Ulricehamn.

 • Sysselsättning

  Tillsammans med kontaktman och arbetsterapeut formas klientens struktur och innehåll, som innefattar sysselsättning så väl internt som externt och olika aktiviteter för att uppnå en meningsfull, begriplig och förutsägbar vardag.

 • Behandling/Insatslängd

  Behandlingsinsatserna som utförs utgår från den enskildes behov, förmågor och resurser. Behandlingsinsatserna utgår från den enskilde med mål och syfte att stärka, förbättra ,bibehålla och återskapa färdigheter hos individen. Aktivt arbete för att stärka anhörigkontakt och nätverk. M Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  1.Behov uppstår och förfrågan ställs. 2.Placeringsmöjlighet och matchning sker utifrån klients behov av boende och behandling . 3.Avtal upprättas tillsammans med placerare. 4.Inhämtning av ev utredningar, samverkans kontakter, ev domslut. 5.Studiebesök för klient, ansvarig handläg Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Personal/ Sjuksköterska,arbetsterapeut,socionom,undersköterska,skötare,läkare.

 • Konsulter

  Utifrån behov.

 • Handledning

  Metodandledning tillhandahålls kontinuerligt av Susanne Jönsson i verksamhet .

 • Samverkan

  Verksamheten har ett gediget lokalt nätverk inom de flesta områden som vi samverkar med kontinuerligt. Vi arbetar i nära samverkan med våra uppdragsgivare och har utvecklat metoder och processer för att tillgodose våra kunders behov.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vårt kvalitetsledningssystem har utvecklats enligt ISO 9001:2008.
  Personalen är delaktig i kvalitetsarbetet och systematiska arbetsmiljöarbetet.

 • Fortbildning

  Fortbildning sker i enlighet med en individuellt utarbetad utbildningsmatris och består av såväl externa som interna utbildningsinsatser.
  Vid behov anlitas specialistkompetens.

 • Kommunikation/Avstånd

  Vi finns i Hössna, 8 km från Ulricehamn. Kommunikationerna är goda,med bussförbindelser från Ulricehamn till bland annat Borås och Jönköping och därefter finns det tågförbindelser.

 • Referenser

  Bitte Gillefalk
  Enhetschef
  Jönköping Kommun
  Socialtjänsten, område socialpsykiatri och resurs
  Telefon 036-102170
  bitte.gillefalk@jonkoping.se

 • Övrigt

  Huvudkontor: Warfvingesväg 39 7tr. 11251 Stockholm. Tel växel 08-59929900 Fax 08-59929999. E-post: www.humana.se

Utslussningsenheten Eken Hössna

 • Ulricehamnsvägen 8
  52397 Ulricehamn
  0321-40104/ Fax 40105.

 • www.humana.se
 • Org-nr: 556644-6281
 • Kontaktperson
 • Maria Hagstedt
  070-6282817
  maria.hagstedt@humana.se
 • Morgan Darius
  0702-445623
  morgan.darius@humana.se
 • Män 18 år-
 • Kvinnor 18 år-
 • Sociala problem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Borderline
 • Fysiska funktionshinder
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni

Dokument (1)

Övriga verksamheter (32)

Senast uppdaterad: 2019-11-08
Utslussningsenheten Eken Hössna

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida