Logo
 • 7.png
 • image1.jpg
 • image2.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image7.jpg

ALLVIKEN HVB

 • Antal platser/Boendeform

  8

 • Främmande Språk

  Engelska, serbiska, slovenska, makedonska, farsi och dari.

 • Ramavtal

  A Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplogs Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta B Bengtfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka Bromma Bromölla Bräcke Burlöv Båstad D Dals-Ed Degerfors E Eda Ekerö Eksjö Emmaboda Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  ALLVIKEN HVB är ett litet och familjärt ställe med 8 behandlingsplatser. Vi är ett litet familjeägt ställe med nära till personal och verksamma program. Vi på Allviken har lång erfarenhet av förändringsarbete och av att jobba med ungdomar och ungdomsbehandling. Vi har ett stödboende me Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi har utarbetat digitala utvärderingsenkäter som är en del av vårt kvalitetsledningssystem som skickas både till ungdom, förälder samt remittent.

 • Utslussning/Eftervård

  Behandlingen på ALLVIKEN HVB är uppdelad i 3 olika faser. Fas 3 - utsluss och eftervård Denna fas är utsluss med boende i någon av våra träningslägenheter utanför behandlingshemmet. Sysselsättning/skola och regelbundet mötesgående skall fungera. Fokus ligger nu på att det egna progra Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  ALLVIKEN HVB har upprättade samarbeten med olika grundskolor och gymnasieskolor. Skolgång i den ordinarie grundskolan eller anpassad studiegång för de ungdomar som ej har gått grundskolan kan erbjudas. Att få och kunna gå i skolan är en viktig del och ett mål i behandlingen hos oss. Vi gör Läs mer...

 • Sysselsättning

  ALLVIKEN HVB inriktar sig mycket på olika äventyrssporter och olika "prova på"- sysselsättningar i form av sport, kultur, uppträdanden, utflykter, skidresor, badresor, konvent mm. Ungdomarna är själva med och föreslår helgaktiviteter. Vi är lyhörda för ungdomarnas egna önskemål och bygger Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Fas 1 Fas 1 i behandlingen innehåller det primära behandlingsarbetet och sträcker sig över 3-6 månader. Ungdomen bor på ALLVIKEN HVB och ingår i den schemalagda behandlingen. Föräldrastödsamtal erbjuds parallellt med ungdomens behandling (Fas 1-3). Fas 2 Denna fas kallas översluss Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Innan inskrivning görs en individuell bedömning om ungdomen matchar verksamhetens målgrupp samt de nuvarande inskrivna ungdomarnas bakgrund och problematik. Inskrivning skall med fördel föregås av ett studiebesök där ungdomen får en presentation av verksamheten, träffa de andra ungdomarna Läs mer...

 • Organisation/Personal

  ALLVIKEN HVB är ett behandlingshem som startades i juli 2013. Vi på ALLVIKEN har lång erfarenhet av förändringsarbete och ungdomsbehandling. Totalt antal anställda är 9 st heltidstjänster. 5 st män och 4 st kvinnor. Utöver dessa har vi extrapersonal som arbetar på timmar. Föreståndaren Läs mer...

 • Konsulter

  Konsulter används i verksamheten efter behov. Vi har möjlighet att via konsulter erbjuda:

  -Utredningar
  -Psykolog
  -Stödboende och träningslägenheter
  -Kvalificerade kontaktpersoner och eftervård

 • Handledning

  Ärende- och processhandledning genomförs var 4:e vecka.

  Mellan handledningstillfällena har personalen regelbundna arbetsplatsträffar och behandlingskonferenser. Vi har även regelbundna personaldagar med internutbildning.

 • Samverkan

  Samverkan mellan ALLVIKEN HVB och remittent är viktig och i många fall avgörande för ett bra behandlingsupplägg och stöd för den placerade ungdomen. Inför en placering gås förväntningar och upplägg igenom och fastställs. Kontinuerlig kontakt hålls via telefon. Varje månad skickar ansvarig Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Kontinuerlig uppföljning av manualer och kvalitetssäkringssystemet sker fortlöpande. Kontinuerlig samordning för upprätthållande av vårdplaner, metoder, rutiner och personalfrågor. Vi arbetar med kvalitetssäkring både muntligt och i dokumentationsform. Utöver detta finns policydokume Läs mer...

 • Fortbildning

  Vid de regelbundna medarbetarsamtalen fastställs kompetensutvecklingsplanen.

 • Kommunikation/Avstånd

  ALLVIKEN HVB ligger i Tärnsjö. Med bil från nedanstående stad tar det:
  - Från Uppsala, 50 min
  - Från Stockholm, 1,5 h
  - Från Gävle, 1 h
  - Från Tärnsjö, 10 min

  Från både Uppsala och Gävle kan man ta buss till Tärnsjö.

 • Referenser

  Referenser kan ges vid begäran.

 • Övrigt

  Följ oss gärna på Facebook! ALLVIKEN HVB www.facebook.com/AllvikenHvb?ref=hl ÄLBY STÖDBOENDE https://www.facebook.com/albystodboende?fref=ts VI STÖDJER UNHCR, HUNGERPROJEKTET OCH LOVE & HOPE! För mer information om vårt arbete med CSR - hållbart företagande med samhällsansvar, be Läs mer...

ALLVIKEN HVB

 • Pojkar 15-20 år
 • Män 15-20 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Psykisk problematik
 • ADHD
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Depression
 • Psykiska Sjukdomar
 • Ångest
 • Skolproblematik

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2021-08-31
ALLVIKEN HVB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida