Logo
 • image6.jpg
 • image9.jpg
 • image10.jpg
 • image11.jpg
 • image12.jpg
 • image13.jpg

Stafsinge HVB

 • Pris

  Finns ett grundpris.
  Övriga insatser och resursbehov görs i dialog med placerande kommun.

 • Antal platser/Boendeform

  Stafsinge har plats för 7 flickor.

 • Främmande Språk

  Engelska, tyska, spanska, japanska, albanska

 • Ramavtal

  Eksjö, Gävleborg, Västerås

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vi är ett Hvb-hem för flickor 14-17år med olika problematik ex sociala, beteende, familjerelaterade, neuropsykiatrisk problematik etc. Vi befinner oss i en lantlig miljö i vid Skrea kyrka, ca 10 minuters väg till centrum i Falkenberg och nära till kommunikationer. Vi värnar om en hemlik m Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Under placeringstiden sker uppföljning kontinuerligt med den unge, vårdnadshavare, placerande myndighet samt personal. Efter avslutad placering sker en utvärdering av placeringstiden.

 • Utslussning/Eftervård

  I samverkan med placerande kommun och vårdnadshavare finns det möjlighet för öppenvård/ eftervårdsinsatser som planeras under placeringenstiden.

 • Skola/Kursverksamhet

  Stafsinge Hvb har studieförberedande verksamhet på boendet som även kan användas motiverande samt till läxhjälp av Stafsinges anställda specialpedagoger. Stafsinge kan erbjuda en pedagogisk kartläggning för att kunna säkerställa flickans behov av resurser inför skolstart. I övrigt integrer Läs mer...

 • Sysselsättning

  Alla flickor uppmuntras till att hitta en egen fritidssysselsättning utifrån eget intresse och förmåga. Utöver det så provar hela ungdomsgruppen på olika aktiviteter varje vecka för att på det viset hjälpa flickan att hitta sin egen aktivitet. Varje flicka har en veckoplanering där fysisk Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Stafsinge HVB tar emot flickor för en längre tids boende. Behandlingstiden kan variera kraftigt utifrån egen problematik. Stafsinges målsättning är att flickan inte skall kunna straffa ut sig utan att vi skall vara trygga vuxna som står kvar vid hennes sida. Målet är även att det skall var Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Vid placeringsförfrågan efterfrågas info som stödjer att flickan tillhör Stafsinges målgrupp. Att problematiken motsvarar Stafsinges kompetensområde. Vi uppmuntrar till studiebesök med planerad placering men vi tar även emot akut i mån av plats. Stafsinge gör en lämplighetsbedömning samt r Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Verksamheten har dagtids personal på plats under dagtid samt minst två behandlingspersonal. Kvällstid finns tre personal i verksamheten samt två som sover jour i huset. En sjuksköterska finns anställd som hanterar delegeringen och delning av läkemedel för de inskrivna flickorna. Personalen Läs mer...

 • Konsulter

  Stafsinge HVB anlitar konsulter för att genomföra den pedagogiska och den psykologiska utredning om det finns önskemål från placerande kommun och behov av att genomföra sådana under placeringstiden.

 • Handledning

  Personalen har dels processhandledning var tredje vecka men har även handledning i ett traumabaserat förhållningssätt.

 • Samverkan

  Vi eftersträvar ett transparent samarbete mellan socialtjänsten, vårdnadshavare, barn och ungdoms psykiatrin, skola, ungdom och personal. Där alla ska känna sig delaktiga och styra mot ett gemensamt mål för den unge.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Varje år genomförs ledningens genomgång, vilket syftar till att stämma av och säkra att verksamheten arbetar mot uppsatta mål och aktuell lagstiftning som styr verksamheten. I genomgången sker kvalitetsrevidering och dokumentationsgenomgång av årets kvalitetsförändring, avvikelse, synpunkt Läs mer...

 • Fortbildning

  Samtlig personal på Stafsinge Hvb är fortbildade i KBT, MI, KASAM, trauma, lågaffektivt bemötande etc. Nu pågår fortbildningar inom ledarskap, familjeterapi samt hedersproblematik.

 • Kommunikation/Avstånd

  Stafsinge HVB ligger i Falkenbergs kommun, ca 10 minuters väg från centrum. Det är lätt att resa med tåg då öresundståget går en gång i timmen mot Göteborg och Malmö. Närmaste flygplats finns i Halmstad, 4 mil söder om Falkenberg eller Landvetter utanför Göteborg och dit är det ca 10 mil.

Stafsinge HVB

 • Flickor 14-17 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Borderline
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2022-05-13
Stafsinge HVB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida