Logo
 • image2.jpg
 • image7.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image5.jpg
 • image1.jpg

Prästmogården AB

 • Pris

  2000-3200 kr beroende på vårdbehov

 • Antal platser/Boendeform

  9 platser korttidsvård SoL 7.1.3 och 10 platser boende med särskild service SoL 7.1.2

 • Ramavtal

  Kramfors, Härnösand, Sundsvall, Umeå, Robertsfors, Bjurholm, Ånge

 • Verksamhetsbeskrivning

  Rehabilitering och habilitering med hjälp av tydliggörande pedagogik. Vi startar med en kartläggning av den enskildes behov. Detta leder sedan till en genomförandeplan som till största delen baseras på att ge den enskilde verktyg för att klara av vardagen när det gäller boende, sysselsättn Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Månatliga uppföljningar hur arbetet med genomförandeplanen fortgår. Noggranna anteckningar förs hela tiden. Rapport till uppdragsgivaren minst en gång i månaden.

 • Utslussning/Eftervård

  En stor del av habiliteringen/rehabiliteringen genomförs i den egna lägenheten så utslussningen pågår redan från början. Vi strävar efter att få den enskilde så självständig som möjligt i den egna lägenheten. Under utslussningen ökas den ekonomiska självständigheten succesivt. Den boende f Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  I personalgruppen ingår lärare med bred kompetens och god kontakt med det lokala utbildningsväsendet. Vi kan erbjuda utbildning eller stöd inom de flesta ämnena på grundskole och gymnasienivå. Bredvid Prästmogården ligger Hola folkhögskola. Där finns stor erfarenhet av elever med npf-prob Läs mer...

 • Sysselsättning

  Varje morgon inleds med ett morgonmöte där vi gör en planering av dagen. Där bestäms vad som händer under dagen och vad alla ska syssla med. Ett par dagar i veckan arbetar vi på en secondhandverksamhet. Vi försöker få så mycket struktur som möjligt med förutsägbara aktiviteter på bestämda Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  3-12 månader (ev längre)

 • Inskrivningsförfarande

  Inledande samtal då vi tar emot uppdrag/genomförandeplan från uppdragsgivaren.
  Praktiska detaljer diskuteras t.ex regler, kontaktperson.
  Den enskilde får under de första två veckorna "landa" då vi gör en bedömning av vad som behövs.
  En rehabiliteringsplan/genomförandeplan upprättas.

 • Organisation/Personal

  Verksamheten startade i januari 2013. Verksamhetsansvarig är föreståndaren som är socionom med många års erfarenhet av arbete med missbruksproblematik. Ägaren/verksamhetschefen har mycket lång erfarenhet som enhetschef inom socialpsykiatri och HVB-hem. 12 personer jobbar i verksamheten Läs mer...

 • Handledning

  Konsulterande mentalskötare från landstingets psykiatri.

 • Samverkan

  Vi förväntar oss att ha god kontakt med handläggare och regelbundna uppföljningar.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Verksamhetens kvalitetsarbete styrs av vårt ledningssystem samt SSIL's kvalitetsindex-
  Miljöarbete: Anläggningen värms med biobränsle.

 • Fortbildning

  Vi försöker skicka all behandlingspersonal på någon utbildning varje år.

 • Kommunikation/Avstånd

  Prästmon är ett litet samhälle som ligger mitt mellan Sollefteå och Kramfors. 26 km till Kramfors och 30 km till Sollefteå.
  Tågstation och flygplats finns i byn (!)
  Från Stockholms central hinner med resa t o r och ett besök inom 11 timmar.

 • Övrigt

  Boende i egna lägenheter med egen ingång och uteplats.
  Det är tillåtet att ha husdjur.

Prästmogården AB

 • Smultronvägen 3
  873 93 Nyland
  0612-664152, 076-2917153
 • info@prastmogarden.se
  www.prastmogarden.se
 • Org-nr: 556888-1543
 • Kontaktperson
 • Doris Boman
  072-529 79 58
  doris@prastmogarden.se
 • Gunilla Österholm
  076- 291 71 53
  gunilla@prastmogarden.se
 • Män 23-68 år
 • Kvinnor 23-68 år
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Psykisk problematik
 • Gravida kvinnor 23-68 år
 • Par 23-68 år
Senast uppdaterad: 2021-05-11
Prästmogården AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida