Logo
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 1.png

Lansen Omsorg AB

 • Antal platser/Boendeform

  24 platser enligt 9§ 9 LSS i egna lägenheter.
  Fördelade på 4 verksamheter.

 • Främmande Språk

  Engelska, bosniska, tyska, ryska

 • Ramavtal

  Bjuvs kommun Bromölla kommun Burlövs kommun Båstads kommun Enköpings kommun Eslövs kommun Helsingborgs Stad Hässleholms kommun Höganäs kommun Hörby kommun Höörs kommun Klippans kommun Kristianstads kommun Kävlinge kommun Landskrona Stad Lomma kommun Lunds kommun Malmö Stad Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  VÄLKOMMEN TILL SVERIGES FINASTE GRUPPBOSTAD! Lansen Omsorg erbjuder stöd och service till brukare med Aspergers syndrom, utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, personkrets 1. Gruppboende med totalt 6 rymliga lägenheter, kompetent och trygg personal dygnet runt. Vi erb Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Individuell vårdplanering, brukar- och uppdragsgivarenkäter samt skattningar.

 • Skola/Kursverksamhet

  Samarbete med vuxenutbildningen och Folkhögskolan i Vimmerby.

 • Sysselsättning

  Ridning, idrottsaktiviteter, bibliotek, simhall, bowling, bio, gym, vandring, cykling eller andra aktiviteter utifrån individuella önskemål.

  Daglig verksamhet i egen regi.

 • Behandling/Insatslängd

  Baseras på biståndsbeslutet.

 • Inskrivningsförfarande

  Vi har en professionell placeringsrutin som garanterar rätt insatser direkt samtidigt som ni kan förvänta er konstant återkoppling. Fördelarna med att placera hos oss är att vi med ett personligt engagemang alltid agerar direkt. VI erbjuder snabb handläggning i hela placeringsprocessen, a Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Personal med mångårig erfarenhet av målgruppen. Ett av Lansens ledord är Kvalificerad personal vilket innebär att hälften av personalen har genomgått eftergymnasial utbildning inom området, övrig personal har gymnasiekompetens. Genom att prioritera hög kompetens kan vi erbjuda den bästa oc Läs mer...

 • Konsulter

  Ja, legitimerad psykolog och psykiater.

 • Handledning

  Handledning i grupp.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Genom skriftliga enkäter till uppdragsgivare och brukare säkerställer Lansen Omsorg kvalitetsledningssystemet. Genom att med jämna mellanrum anordna brukarråd ger Lansen möjlighet för brukarna, anhöriga och gode män att framföra sina önskemål, synpunkter, förbättringsförslag och klagomål Läs mer...

 • Fortbildning

  Personalen fortbildas kontinuerligt i enlighet med av styrelsen fastställd kompetensutvecklingsplan.

 • Kommunikation/Avstånd

  Verksamheten ligger i Astrid Lindgrens sköna hemstad Vimmerby och i Södra Vi, 9 km utanför Vimmerby centrum. Tåg och buss gör resandet smidigt.

 • Övrigt

  Lansen Omsorg är medlem i Autism & Aspergerförbundet, Vårdföretagarna samt Svenska Vård.

Lansen Omsorg AB

 • Box 79
  598 21 Vimmerby
  0492-77 00 60
 • info@lansenomsorg.se
  www.lansenomsorg.se
 • Org-nr: 556935-9762
 • Kontaktperson
 • Anna Saxholm
  0492-77 00 62
  anna.blom@lansenomsorg.se
 • Nils-Eric Bülow
  0492-77 00 64
  nils-eric.bulow@lansenomsorg.se
 • Män 18 år-
 • Kvinnor 18 år-
 • Sociala problem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Skolproblematik
 • Borderline
 • Fysiska funktionshinder
 • Par 18 år-
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
Senast uppdaterad: 2020-05-14
Lansen Omsorg AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida