Logo
 • 6.png
 • 1.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 2.png

Lansen Omsorg AB Blåklockan

 • Antal platser/Boendeform

  6 platser enligt 9§ 9 LSS i egna lägenheter.

 • Främmande Språk

  Engelska, bosniska, tyska, ryska

 • Verksamhetsbeskrivning

  Lansen Omsorg erbjuder stöd och service till brukare med Aspergers syndrom, utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, personkrets 1. Gruppboende med totalt 6 rymliga lägenheter och personal dygnet runt. Vi erbjuder individualiserad meningsfull gemenskap, arbete, sysselsät Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Individuell vårdplanering, brukar- och uppdragsgivarenkäter samt skattningar.

 • Skola/Kursverksamhet

  Samarbete med vuxenutbildningen och Folkhögskolan i Vimmerby.

 • Sysselsättning

  Ridning, idrottsaktiviteter, bibliotek, simhall, bowling, bio, gym, vandring, cykling eller andra aktiviteter utifrån individuella önskemål.

  Daglig verksamhet i samarbete med lokala aktörer.

 • Behandling/Insatslängd

  Baseras på biståndsbeslutet.

 • Organisation/Personal

  Personal med mångårig erfarenhet av målgruppen. Ett av Lansens ledord är Kvalificerad personal vilket innebär att hälften av personalen har genomgått eftergymnasial utbildning inom området, övrig personal har gymnasiekompetens. Genom att prioritera hög kompetens kan vi erbjuda den bästa oc Läs mer...

 • Konsulter

  Ja, legitimerad psykolog.

 • Handledning

  Handledning i grupp.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Lansen Omsorg jobbar enligt ISO 9001:2008 och avser certifiera ledningssystemet under 2014. Genom skriftliga enkäter till uppdragsgivare och brukare säkerställer Lansen Omsorg kvalitetsledningssystemet. Genom att med jämna mellanrum anordna brukarråd ger Lansen möjlighet för brukarna, a Läs mer...

 • Fortbildning

  Personalen fortbildas kontinuerligt i enlighet med av styrelsen fastställd kompetensutvecklingsplan.

 • Kommunikation/Avstånd

  Verksamheten ligger i Astrid Lindgrens sköna hemstad Vimmerby i Södra Vi, 9 km utanför Vimmerby centrum. Tåg går till Vimmerby där vi kan hämta er.

 • Övrigt

  Lansen Omsorg är medlem i Autism & Aspergerförbundet, Vårdföretagarna samt Svenska Vård.

Lansen Omsorg AB Blåklockan

 • Box 79
  598 21 Vimmerby
  0492-77 00 60
 • info@lansenomsorg.se
  www.lansenomsorg.se
 • Org-nr: 556935-9762
 • Kontaktperson
 • Johanna Danielsson
  0492-77 00 63
  johanna.danielsson@lansenomsorg.se
 • Nils-Eric Bülow
  0492-77 00 64
  nils-eric.bulow@lansenomsorg.se
 • Män 18 år-
 • Kvinnor 18 år-
 • Sociala problem
 • Kriminalitet
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Skolproblematik
 • Borderline
 • Fysiska funktionshinder
 • Par 18 år-
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
Senast uppdaterad: 2018-04-16
Lansen Omsorg AB Blåklockan

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida