Logo
 • image2.png
 • 1.png

Hoppetgruppen AB

 • Pris

  Fån 1550kr/dygn och uppåt. Insatsen styr dygnspriset.

 • Antal platser/Boendeform

  Vi erbjuder platser på HVB-hem, konsulentstödda familjehem, stödboende för vuxna och i skyddat boende.

 • Främmande Språk

  Engelska, finska, persiska, arabiska, dari, somaliska, tigrinja.

 • Ramavtal

  Fågelbo och Haga har ramavtal med Österåkers kommun samt Hälsingland, Sandviken och Älvkarleby kommun.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Hoppetgruppen startades 1999 av Hansi Stafbom. Hansi är grundare till den prisbelönta, evidensbaserade behandlingsmetoden KOBTIVA – kognitiv beteendeträning i vardagen. Vårt arbete präglas av innovativa lösningar, struktur och respekt för individen! Hoppetgruppen erbjuder HVB-hem, förstä Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Hoppetgruppen arbetar i enighet med SOSFS 2011:9. Vi genomför årliga egenkontroller, löpande riskbedömningar och utreder avvikelser samt synpunkter och klagomål. Utvärdering sker även genom kvalitetsindex via SSIL. Resultatet publiceras på vår hemsida.

 • Utslussning/Eftervård

  Utslussning sker till stödboende, träningslägenheter, familjehem och bredvidboende.

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi samverkar med kommunala skolor och friskolor på orten. Även nära samverkan med resursskola utanför Uppsala.

 • Sysselsättning

  Vi erbjuder ett stort utbud av aktiviteter. Både roliga förstärkningsaktiviteter och aktiviteter för att ungdomen ska prova på och lära sig något nytt. Samverkansavtal finns med MISA gällande daglig sysselsättning.

 • Behandling/Insatslängd

  Genomsnittligt tid ca 1 år.

 • Inskrivningsförfarande

  Föreståndare genomför inskrivning på HVB-hemmen. Verksamhetschef skriver in ungdom i familjehemmen.

 • Organisation/Personal

  Hoppetgruppen har ca 40 anställda. Kontor finns i Uppsala och Norrtälje. Vi har utbildade socionomer, beteendevetare, lärare, behandlingsassistenter, integrationsassistenter och undersköterskor.

 • Konsulter

  Konsulter finns knutna till verksamheten, bland annat psykolog, psykiatriker och sjuksköterska.

 • Handledning

  Handledning sker löpande.

 • Samverkan

  Vi eftersträvar alltid en nära samverkan med nätverket runt våra placeringar.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Hoppetgruppen arbetar i enighet med SOSFS 2011:9. Vi arbetar även miljömedvetet och klimatsmart.

 • Fortbildning

  Utbildning i exempelvis behandlingsmetoden KOBTIVA, Hot och våld, KBT, ART, återfallsprevention, dokumentation, läkemedelshantering, ACT, kriminologi och HRL.

 • Kommunikation/Avstånd

  Nära till kommunikationsmedel så som tåg, buss och flyg.

 • Referenser

  Sundbyberg, Åsele, Vindeln, Kristianstad, Ludvika, Kalmar, Piteå, Norrköping, Hjo, Sundsvall, Gällivare.

 • Övrigt

  Ni kan läsa mer om Hoppetgruppens verksamheter på www.hoppetgruppen.se

Hoppetgruppen AB

 • Pojkar 0-18 år
 • Flickor 0-18 år
 • Män 18-65 år
 • Kvinnor 18-65 år
 • Mamma/Barn år-
 • Pappa/Barn år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor år-
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Fysiska funktionshinder
 • Par år-
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni

Övriga verksamheter (6)

Senast uppdaterad: 2018-09-14
Hoppetgruppen AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida