Logo
 • image2.jpeg
 • image3.jpeg
 • image4.jpeg
 • image5.jpeg
 • image6.jpeg
 • image7.jpg

EVIA Mälarhöjden HVB (Nackagården)

 • Pris

  Beroende på insats.

 • Antal platser/Boendeform

  EVIA ( tidigare Nackagården) Mälarhöjden HVB har 12 platser på boendet samt 2 träningslägenheter/utslusslägenheter.

 • Främmande Språk

  Engelska, turkiska, arabiska, farsi, dari, kurdiska, serbiska, tyska, franska, spanska, portugisiska, romani, polska, ryska

 • Ramavtal

  Ramavtal finns med flertalet kommuner runt om i landet.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Med högsta kvalitet och evidensbaserad behandling som ledmotiv specialiserar sig EVIA HVB på behandling, utredning och skola för ungdomar i åldrarna 13-19 år. På EVIA Mälarhöjden HVB bor pojkar som har en neuropsykiatrisk diagnos eller är i behov av utredning därav. Diagnoser inom auti Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Behandlingen på EVIA inleds alltid med en omfattande individuell kartläggning av problem och styrkor hos den placerade och dennes nätverk och presenteras som en funktionell analys. Analysen innehåller en informativ del, en observerande del och kompletteras med skattningsskalor som används Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  För att ytterligare skapa långsiktiga och hållbara insatser finns speciella utslussningslägenheter kopplade till behandlingshemmet, det vill säga behandling i eget boende. Redan vid inskrivning diskuteras frågan om utsluss. Behandlingshemmet har en strukturerad modell för att förbereda ung Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Skolgången planeras individuellt utifrån ålder och behov. EVIA har nära samarbete med Eviaskolan/Öppenvård som är en resursskola med behandling åk 6-9. Skol- och behandlingspersonal på EVIA har ansvar för de behandlingspedagogiska insatser som krävs för att eleven skall kunna nå sin ind Läs mer...

 • Sysselsättning

  Ungdomarna får hjälp av personalen att strukturera sin vardag så att balans med skola/dagaktivitet och fritidsaktiviteter uppnås. Vi uppmuntrar ungdomarna att testa olika fritidsaktiviteter individuellt och/eller i grupp och personalen finns självklart med som stöd för ungdomen i samtliga Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Behandlingslängden varierar beroende på uppdraget men generellt uppskattas behandlingstiden vanligtvis till ca 1 år.

 • Inskrivningsförfarande

  Gällande förfrågan kontakta placeringsansvarig Leg.Psykolog Karin Stolare på tfn: 072-2360606.

 • Organisation/Personal

  EVIA (tidigare Nackagården) har varit verksamma med HVB verksamheter sedan 2006 och har stor erfarenhet av att skapa individuella lösningar utifrån ungdomens behov. Verksamhetens personalgrupp består av olika professioner som alla bidrar med specifik kompetens för att ungdomen ska lycka Läs mer...

 • Handledning

  Behandlingspersonalen har ärendehandledning varannan vecka samt praktisk handledning dagligen av behandlingsansvarig psykolog/terapeut. Behandlingspersonal har även enskild handledning 1 ggr/månad med behandlingsansvarig eller extern handledare. Behandlingsteamet har extern handlednin Läs mer...

 • Samverkan

  EVIA har en mycket gedigen förfrågnings/inskrivningsprocess för att säkerställa att mål och förväntningar på placeringen är tydliga och kommunicerade för samtliga. EVIA hjälper till i upprättandet av vårdplan för att sedan tillsammans med uppdragsgivare, ungdom och nätverk upprätta en geno Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Verksamheten arbetar utifrån ISO 9001 samt SS 41000 (Kvalitetssäkring gällande HVB). Verksamheten följer även Socialstyrelsens samtliga föreskrifter och allmänna råd gällande ledningssystem och kvalitetsarbete.

 • Fortbildning

  Samtliga i personalgruppen har individuella fortbildningsplaner och erbjuds utbildning kontinuerligt externt samt internt inom verksamhetens behandlings grund. Målet är att all personal skall kunna grunderna i inlärningspsykologi och tillämpad beteendeanalys motsvarande en beteendeterapeu Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Verksamheten ligger i Mälarhöjden, Stockholm och med Mälaren som närmsta granne erbjuds en mycket rofylld miljö för ungdomarna.

 • Referenser

  Lämnas vid förfrågan

 • Övrigt

  Verksamheten är en del av en liten vård- och behandlingskoncern. Inom koncernen finns mycket hög kompetens och lång erfarenhet av aktuell målgrupp och där ett verksamhetsöverskridande behandlingsteam av Leg.psykologer, BCBA, KBT terapeuter, Barn-och ungdomspsykiatriker säkerställer och utv Läs mer...

EVIA Mälarhöjden HVB (Nackagården)

 • Pojkar 13-19 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Spelmissbruk
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Skolproblematik
 • Psykoser
 • Schizofreni
Senast uppdaterad: 2021-01-31
EVIA Mälarhöjden HVB (Nackagården)

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida