Logo
 • image4.jpg
 • 1.png
 • 3.png
 • 2.png

AB Steget Vidare

 • Pris

  HVB hem med psykosocial problematik: 3093 kr eller enligt upphandling kr/dygn.
  Lägenhetsboende med stöd och tillsyn: Pris efter överenskommelse eller upphandling kr/dygn
  Familjehem: Pris efter överenskommelse eller upphandling kr/dygn.
  Skyddat boende: Pris efter överenskommelse.

 • Antal platser/Boendeform

  5 st HVB hem med totalt 34 platser.
  120 st lägenheter utspridda i Göteborg, Borås, Trollhättan, Uddevalla Mölndal och Norrköping.

 • Främmande Språk

  Vi har bl.a. språkkompetenser som somaliska, kurdiska (sorani, bahdinani och kurmandji), assyriska/syrianska, turkiska, arabiska och persiska (dahri) utöver olika europeiska språk som engelska, spanska, tyska och franska.

 • Ramavtal

  Vi har ramavtal med 160 kommuner runt om i Sverige.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vi bedriver ett aktivt integrations- och behandlingsarbete och arbetar individ- och relationsinriktat i verklighetens vardag. Vården styrs av god kvalitet och kontinuitet som möjliggör trygghet, delaktighet och en ökad tillit till vuxna. Målet med vårt arbete är att individen skall uppnå s Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Utvärdering och uppföljning finns reglerad i vårt ledningssystem. Utvärderingen sker i olika enkätundersökningar och följs upp på våra kvalitetsdagar som vi har två gånger om året. I övrigt sker det en daglig utvärdering och uppföljning av kontaktpersonerna tillhörande respektive ungdom.

 • Utslussning/Eftervård

  Utslussning från vår verksamhet sker alltid i samråd och delaktighet med den enskilde och placerade myndigheten. Genom vårt nätverk har vi goda kontakter inom såväl fastighets- som arbetsmarknaden och detta utnyttjar vi för att hjälpa, stötta och skynda på i integrationsprocessen samt att Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Vår målsättning är att samtliga placerade ungdomar ska ha en meningsfull sysselsättning i någon form och även i detta arbete krävs ett gott och upprättat samarbete med skolor, AF och andra aktörer. Vi vill förtydliga att vi själva inte bedriver någon skolverksamhet utan använder oss utav d Läs mer...

 • Sysselsättning

  Att den placerade skall finna och ha en meningsfull fritid ser vi som något viktigt i den enskildes utveckling och då våra boende finns i centrala delar av städerna, finns ett rikligt utbud av aktiviteter i alla dess former. Ansvaret ligger på våra kontaktpersoner att hjälpa och stötta de Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Behandlings och insatslängden bestäms i diskussion med socialtjänsten och utgår från vård och genomförandeplan för den placerade.

 • Inskrivningsförfarande

  Socialtjänsten kontaktar föreståndare på boendet för planering av studiebesök på boendet. Studiebesöket hålls alltid av föreståndaren och en kontaktperson. Vid studiebesöket presenteras boendet och de regler som gäller för dem som bor på våra boende. Föreståndaren ansvarar för planering av Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Steget Vidare har funnits sedan 2009 och våra HVB-hem har tillkommit med åren. Vår öppna verksamhet med lägenhetsboende startade också 2009 och idag har vi ett stort antal lägenheter i olika städer. Vi är ca 40 anställda totalt på samtliga av våra enheter och vi har som krav att kvalificer Läs mer...

 • Konsulter

  Vid behov

 • Handledning

  Handledning sker via externa parter och omfattningen beräknas till 2 timmar var tredje vecka men styrs även utifrån behov. Även typen av handledning styrs utifrån behov. Dessa kan vara chefshandledning, ärende/klient handledning, processhandledning, arbetsgruppsrelaterad handledning m.m.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi har ett kvalitetsledningssystem som är utformade i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt Socialtjänstlagen, SOSFS 2011:9. Vårt ledningssystem innefattar även vårt miljöarbete med fastställda miljömål som årligen re Läs mer...

 • Fortbildning

  För att organisationen ska vara i ständig utveckling och uppdaterad med de senaste rönen inom branschen erbjuds personalen vid behov kompetensutbildning inom adekvat område utifrån berörd målgrupp och behandlingsarbetet. Vidare kompetensutvecklas personal kontinuerligt i dokumentation och Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Då våra boenden ligger i centrala delar av staden finns det väldigt goda kommunikationer i form av lokaltrafik och gångavstånd till det mesta.

 • Referenser

  Utlämnas vid begäran.

 • Övrigt

  Vi har kollektivavtal och är medlemmar i Almega Vårdföretagarna.

AB Steget Vidare

 • Krokslättstorg 3A
  431 35 Mölndal
  010-2067080
 • info@stegetvidare.com
  www.stegetvidare.com
 • Org-nr: 556782-2712
 • Kontaktperson
 • Pontus Teiler
  0722-501894
  pontus.teiler@stegetvidare.com
 • Michael Thorbjörnson
  0769-494361
  michael@stegetvidare.com
 • Pojkar 13-99 år
 • Flickor 18-99 år
 • Män 18-99 år
 • Kvinnor 18-99 år
 • Mamma/Barn 18-99 år
 • Pappa/Barn 18-99 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Psykiska Sjukdomar
 • Ensamkommande barn
 • Personlighetsstörningar
 • Psykosocial problematik
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor 18-99 år
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Fysiska funktionshinder
 • Par 18-99 år
Senast uppdaterad: 2018-12-07
AB Steget Vidare

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida