Logo
 • 7.png
 • 6.png
 • 1.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 2.png

Hoppet Fågelbo HVB

 • Pris

  Anpassas utifrån ungdomens insats.

 • Antal platser/Boendeform

  HVB med 5 platser för flickor 13-18 år.

 • Främmande Språk

  Engelska
  Turkiska
  Teckenspråk

 • Ramavtal

  Inga ramavtal.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Fågelbo är ett litet familjärt HVB för flickor 13-18 år. Vår behandlingsmetod heter KOBTIVA – Kognitiv beteendeträning i vardagen, en behandlingsmetod för ungdomar med social problematik. KOBTIVA är forskningsbaserad och bygger på vetenskapligt och empiriskt säkerställda metoder.

 • Utvärdering/Uppföljning

  Utvärdering och uppföljning sker i enighet med SOSFS 2011:9. Utvärdering sker också via SSIL kvalitetsindex.

 • Utslussning/Eftervård

  Utslussning sker till träningslägenheter, vårdnadshavare, familjehem eller bredvidboende.

 • Skola/Kursverksamhet

  Skolgång sker i Uppsala kommun. Vi har nära samverkan med resursskola.

 • Sysselsättning

  Minst två fysiska aktiviteter i veckan. Exempelvis gym, ridning, badminton, innebandy.

 • Behandling/Insatslängd

  Behandlingstiden är individuell men överstiger generellt inte 12 månader.

 • Inskrivningsförfarande

  Inskrivning sker i samråd med föreståndare och föregås av noggrann matchning.

 • Organisation/Personal

  5 heltidsanställda behandlingsassistenter.
  1 verksamhetschef 50%
  1 föreståndare 50%

 • Konsulter

  För konsultativ rådgivning finns sjuksköterska och psykolog.

 • Handledning

  Kontinuerlig handledning som anpassas utifrån arbetsgruppens behov.

 • Samverkan

  Nära samverkan med socialtjänst, vårdnadshavare, skola samt hälso och sjukvård.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Kvalitetsarbetet utförs i enighet med SOSFS 2011:9. Vi arbetar aktivt med riskbedömningar, avvikelsehantering och egenkontroller.

 • Fortbildning

  Personalen genomgår årlig fortbildning. All personal är utbildad i vår behandlingsmetod KOBTIVA samt Hot och våld.

 • Kommunikation/Avstånd

  Fågelbo ligger ca 15 minuter utanför Uppsala. I Uppsala finns det bra tåg och bussförbindelser.

 • Referenser

  Referenser lämnas ut på begäran.

 • Övrigt

  Vi tar emot akut - och jourplaceringar.
  Utredningar genomförs i samverkan med psykolog vid önskemål.
  Tillgång till sjuksköterska för rådgivning samt läkemedelshantering. Besök av sjuksköterska varannan vecka.

  Välkomna!

Hoppet Fågelbo HVB

 • Fågelbo 14
  755 92 Uppsala Uppsala
  070-4868219
 • lisette@hoppet.nu
  hoppetgruppen.se
 • Org-nr: 556642-7596
 • Kontaktperson
 • Lisette Svensson
  070-4868219
  lisette@hoppet.nu
 • Patrik Israelsson
  073-3662076
  patrik@hoppet.nu
 • Flickor 13-18 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Borderline

Övriga verksamheter (6)

Senast uppdaterad: 2017-04-09
Hoppet Fågelbo HVB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida