Camphill Häggatorp

 • Pris

  Individuellt.

 • Antal platser/Boendeform

  8 platser.

 • Främmande Språk

  Engelska, tyska.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Ett integrerat boende och daglig verksamhet med medlevarskap i enlighet med camphill modellen baserat på en grundsyn utifrån antroposofiska värderingar.

 • Övrigt

  Medlemmar i Svenska Vård

Camphill Häggatorp

 • Pojkar 17-18 år
 • Flickor 17-18 år
 • Män 18 år-
 • Kvinnor 18 år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Borderline
 • Demens
 • Par år-
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
Senast uppdaterad: 2018-11-22
Camphill Häggatorp

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida