Fyrens HVB AB

 • Pris

  -individuella avtal

 • Antal platser/Boendeform

  7
  Lediga platser från maj 2019

 • Främmande Språk

  Engelska

 • Ramavtal

  Fyrens HVB har ramavtal med ett stort antal kommuner.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Fyrens HVB ägs av Fyrens HVB AB och flyttade till nya lokaler för 1,5 år sedan. Vi tar emot pojkar i åldern 13-17 år med placering enligt SoL och LVU. Placeringsbehovet kan bero på social och/eller relationsproblematik, individer där det finns misstanke om eller konstaterad neuropsykiatr Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Kvalitativa mål med behandlingen ska kunna visa sig i att den unge vid vårdens avslut, kan redovisa en högre självkänsla och upplevelse av tydligt förbättrad livskvalitet. Individen ska även ha insikt om sin problematik och ha verktyg för att hantera situationer som skulle kunna leda tillb Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  När den unge börjar nå tiden för utslussning, ska ungdomen i god tid förberedas inför utflyttningen både mentalt och praktiskt. När ungdomen har flyttat kommer han kunna ha den kontakt med boendet som han själv önskar och har behov av. Ungdomen ska känna sig välkommen att ringa och kontakt Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi erbjuder undervisning i en trygg och lugn skolmiljö på ett mindre högstadium. Denna skola har sedan tidigare erfarenhet av ungdomar med liknande problematik och man arbetar nära den unge och boendet för att skapa trygghet och ramar så att skolarbetet ska fungera så väl som möjligt. Läs mer...

 • Sysselsättning

  Natur och friluftsliv med olika aktiviteter utifrån årstiderna är viktiga verktyg i behandlingen. Att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter anpassade utifrån barnets behov och intressen ser vi som en viktig del av verksamheten. Familjens viktiga roll och närhetsprincipen är också centr Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Behandlings- insatslängd är beroende av barnets individuella behov samt i samråd med vårdnadshavare och handläggare. Placeringarna är oftast långsiktiga på minst ett år.

 • Inskrivningsförfarande

  Varje inflyttning till Fyrens HVB ska präglas av att den är varm, trygg och välkomnande. Vi tydliggör redan från första mötet att barnets egen vilja och delaktighet kommer att tas tillvara. Vi gör därför en noggrann inventering av barnets bakgrund samt inhämtar så mycket kunskap som möjlig Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Med delaktig och kompetent personal skall Fyrens HVB alltid stå för en välkomnande och kvalitativ verksamhet för såväl barnen som beställaren av insatser och övriga berörda parter. Verksamheten kommer att bygga på en tydlig och dynamisk organisation med hög kompetens och erfarenhet inom om Läs mer...

 • Konsulter

  Vi samarbetar med Legitimerad Psykolog S Bonér som gör utredningar och ger stöd till verksamheten i att göra en behandlingsplan för den unge samt handleder personalen. Vi har även vår barnläkare som konsult och stöd till verksamheten.

 • Handledning

  Handledning genomförs var 6:e vecka av extern handledare med specifik kompetens av området. Handledningen riktar sig till de behov som för stunden är aktuella och som berör verksamheten, allt från personal processer till arbetsmetoder och förhållningssätt.

 • Samverkan

  Våra förväntningar är att vi ska ha en god samverkan med Socialtjänsten som bygger på respekt, ömsesidighet och transparens. Vi anser det viktigt att vi gemensamt sätter ramarna för vår samverkan. Vårt mycket goda samarbete med skolan har blivit uppmärksammat på nationell nivå.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Ett gott bemötande och respekt för varje enskild individ i våra verksamheter är en grundförutsättning för god kvalitet, samtidigt som vi upprätthåller en hög säkerhet inom både vård och omsorg. God kvalitet uppstår i det mänskliga mötet mellan våra medarbetare och boende och närstående. Me Läs mer...

 • Fortbildning

  Inom stöd, vård och omsorg pågår en ständig utveckling och därför behövs också ständig fortbildning och kompetensutveckling för medarbetarna. Fyrens medarbetare erbjuds olika interna utbildningar till exempel i MI, ART, Hot och Våld, livsmedelshygien.

 • Kommunikation/Avstånd

  Backe är beläget mitt i mellan kust och fjäll. Från Backe når man på dryga timmen Vilhelmina Flygplats. Sollefteå/Kramfors 1,5 tim, Östersund/Åre 2 tim, Örnsköldsvik 2 tim, Sundsvall 2,5 tim och Umeå ca 3 tim. Närmaste tågstation Östersund och Långsele. Vi erbjuder hjälp med transport til Läs mer...

 • Referenser

  Referenser erhålls vid kontakt med Fyren

Fyrens HVB AB

 • Stationsvägen 2
  880 50 Backe
  0624-800 190

 • www.fyrenshvb.se
 • Org-nr: 556999-6944
 • Kontaktperson
 • Britt-Mari Ingvarsdotter
  070 - 1088633
  britt-marie@fyrenshvb.se
 • Lena Nordlander
  070-265 60 59
  lena@fyrenshvb.se
 • Pojkar 13-17 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2019-08-15
Fyrens HVB AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida