Logo
 • image4.JPG
 • image3.png
 • image8.JPG
 • image6.JPG
 • image2.jpg
 • image7.JPG
 • image5.JPG

Svalan HVB

 • Pris

  Enligt ramavtal.

 • Antal platser/Boendeform

  30

 • Främmande Språk

  Engelska, danska, albanska, kroatiska, polska, dari, persiska, romani och tyska.

 • Ramavtal

  Vi har ramavtal med Skåne, Halland och Kronobergs län samt med ytterligare 118 kommuner runt om i Sverige.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Målet är att ge föräldrar och deras barn förutsättning att leva tillsammans, efter behandling, i en för barnet utvecklande och trygg miljö. Att ge föräldrar redskap att våga och orka vara trygga vuxna för sina barn. Att ge barnen en trygg och god plattform att stå på. Svalan HVB erbjuder e Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Svalan HVB har kvalitetssäkringssystem ISO 9001/14001. Utifrån detta system har vi rutiner och handlingsplaner upprättade. Svalan HVB har utarbetade rutiner kring att hantera klagomål och synpunkter från boende och socialtjänst i syfte att bota brister i rutiner, kunskap och organisation. Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Utslussning för bästa effekt ska vara planerad med socialtjänst och den enskilde. I samråd med dessa görs en individuell planering för utslussning. Detta sker under senare del av behandlingen. Barn och föräldrar ska under resterande behandlingstid förberedas successivt på hemflytt/utflyttn Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  För skolpliktiga barn ska de så långt det är möjligt, beroende på avstånd, stanna kvar i sin ursprungsskola. I de fall det inte är möjligt ska de anvisas plats i den närbelägna kommunala grundskolan. Personal ifrån Svalan HVB kommer att köra barn och hämta dem i skolan. Svalan HVB har en Läs mer...

 • Sysselsättning

  Svalan HVB anser att i möjligaste mån ska den boende kunna fortsätta med sin ev idrott eller hobbyverksamhet. Verksamheten kan i sina lokaliteter erbjuda enklare gym, matkurser, bokläsning samt delta i enklare djurhållning och odling. Verksamheten är naturskönt beläget samt med stora ytor Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  En utredning beräknas ta 10-12 veckor. En behandlingsinsats kan vara allt ifrån 6 månader upp till 18 månader. Genom vår psykolog kan vi göra psykologutredningar efter frågeställningar ADHD, autismspektrumtillstånd, kognitiv problematik, annan neuropsykiatrisk problematik, psykiatrisk p Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Förfrågan om plats kommer från socialtjänsten till verksamhetschefen. Förfrågan ses över gällande platstillgång, om den enskildes problematik passar in i befintlig grupp. Kontakt tas med socialtjänsten för att boka in ett besök för familjen där verksamheten presenteras. När det är bestämt Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Svalan HVB ingår i koncernen Apelgårdens HVB i Blekinge AB. Svalan HVB är ett HVB-hem med inriktning mot föräldrar med barn. För närvarande är det 20 anställda och vid full beläggning kommer vi att ha en personalstyrka på 20-25 personer. Vårt mål är att ha en jämn könsfördelning i pers Läs mer...

 • Konsulter

  Svalan HVB har en anställd psykolog som bokas in vid behov.

 • Handledning

  Personalen handleds av extern handledare. Omfattningen är var 6:e vecka. Handledaren har en högskoleutbildning. Handledaren har också en bred erfarenhet av socialt arbete och är utbildad i processhandledning samt psykosocial och psykisk problematik.

 • Samverkan

  Svalan HVB:s förväntningar på socialtjänsten är att kontakten i början av placeringen är tät via telefon. Uppföljningsmöten ska under placeringstiden vara var 6:e vecka. Socialtjänsten förväntas komma till behandlingshemmet. Utifrån de önskemål som socialtjänsten och den boende har kommer Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi arbetar utifrån kvalitetssäkringsmanual ISO 9001/14001 som utgår både från kvalitets- och miljöarbete.

 • Fortbildning

  Personalen har en individuell kompetensplan. Denna följs upp 1 ggr/år utifrån personalens egna önskemål/behov och utifrån verksamhetens behov. I år har vi personal som genomgått HAP, Sara och Patriark. Verksamhetschefen har genomgått UGL

 • Kommunikation/Avstånd

  Svalan HVB har närhet både till Ronneby och Karlskrona. Närmaste by är Holmsjö som ligger 6 km ifrån Svalan HVB. I Holmsjö finns bussförbindelser samt tågförbindelser. I Ronneby finns flygplats.

 • Referenser

  Ronneby kommun. Christina Williamsdotter 0457-618194 christina.williamsdotter@ronneby.se

  Malmö stad. Jonas Berglund 040-343842 jonas.berglund@malmo.se

 • Övrigt

  Apelgårdens HVB i Blekinge AB har också två ungdomsenheter, Apelgårdens HVB för pojkar och flickor 13-21 år samt Villa Fridhem HVB för pojkar och flickor 13-18 år. Vi har även möjlighet att ta emot skyddsplaceringar på vårt skyddade boende.

  www.apelgarden.com

Svalan HVB

 • Långasjö 101
  370 34 Holmsjö


 • www.apelgarden.com
 • Org-nr: 556622-7939
 • Kontaktperson
 • Anneli Stenberg
  0731555210
  anneli.stenberg@apelgarden.com
 • Anette Conrad
  0733226506
  anette.conrad@apelgarden.com
 • Mamma/Barn år-
 • Pappa/Barn år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor år-
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Par år-
 • Psykisk utvecklingsstörning

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2020-02-14
Svalan HVB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida