Personalkooperativet Vintergatan AB

 • Pris

  3995:- per dygn. Vid ramavtal gäller överenskommet pris.
  2600:- per dygn vid utsluss

 • Antal platser/Boendeform

  13

 • Främmande Språk

  Engelska

 • Ramavtal

  GR regionen
  Region Jönköping
  Kommunförbundet Skåne
  Uddevalla
  Stödboende 2013 18-24 år c:a 45 kommuner
  Hvb Barn och unga 17-24 år 61 kommuner
  Östergötland ( Linköping, Norrköping, Söderköping, Kinda, Mjölby samt Finnspång)

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vintergatan startades 2001 och har snart 18 års erfarenhet av att bedriva behandlingsarbete med ungdomar i åldern 17 - 25 år i behov av stöd på grund av psykosociala, missbruk, kriminalitet, invandrar och hedersproblematik. Vintergatan har 13 platser. Ungdomarna bor i lägenheter om 1 rum o Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  I anslutning till det första nätverksmötet träffas socialsekreterare, den unge, eventuella föräldrar samt kontaktperson från Vintergatan upprättar en genomförandeplan som överensstämmer med den vårdplan som finns. I genomförandeplanen anges kortsiktiga och långsiktiga mål inom varje område Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Utslussningsförfarandet: För att bli aktuell för utslussning måste ungdomen bedömas ha ett socialt fungerande liv med bland annat sysselsättning och viss självständighet runt ekonomin. Bedömningen sker i samråd med socialtjänsten. Vi erbjuder följande stöd vid utslussningen: I samband Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Då boendet på Vintergatan förutsätter daglig sysselsättning har vi ett nära samarbete med Alströmergymnasiet och Hjälmaredsfolkhögskola för de ungdomar som vill studera. I ett inledningsskede finns också möjlighet att studera på Vintergatan. Vintergatan har en specialpedagog anställd i ve Läs mer...

 • Sysselsättning

  Fritidsaktiviteter i grupp och andra gemensamma aktiviteter planeras av gruppen gemensamt. De sociala aktiviteterna och fritiden runt varje enskild ungdom planeras utifrån individuella intressen , behov och utvecklingsbehov. Vintergatan har en fritidsledare anställd i verksamheten för b Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Vårdtiden är cirka ett år och därefter finns möjlighet till utsluss under 6 månader.

 • Inskrivningsförfarande

  Innan inskrivning sker tillämpas en modell där både inledande telefonsamtal av ansvarig socialsekreterare och studiebesök av socialsekreterare , den aktuella ungdomen och eventuella föräldrar innan beslut om inskrivning fattas.

 • Organisation/Personal

  Vintergatan har motsvarande 13 heltidsanställda personal samt två timvikarier. Vi har följande utbildningar socionomer 3 st. socialpedagoger 3 st, 2 terapeuter: en utbildad vid St lukas stiftelsen steg 1, en KBT terapeut steg1 samt drogterapeut ( 3 år vid Bergströms institut) samt ACT Läs mer...

 • Handledning

  Handledning sker var tredje vecka för all personal. Ansvarig för handledningen är socionom Maria Lundgren Dellgran. Vi har processhandledning.

 • Samverkan

  Goda relationer med alla aktörer kring den unge är av stor vikt. Vintergatan har ett gott och kontinuerligt samarbete med alla samhälleliga aktörer.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vintergatan har ett inarbetat kvalitetsledningssystem sedan 2013 i syfte att planera, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Ledningssystemet innehåller de processer och rutiner som behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i verksamhetens samtliga delar. För att Läs mer...

 • Fortbildning

  All personal utbildas kontinuerligt i vår metod genom värdegrundsdiskussioner, enskilda reflektionstillfällen samt vid de gemensamma konferens tillfällena. Under 2014-2015 har all personal genomgått en utbildning kring beroenden uppdelad på 5 halvdagar och tre heldagar samt egna studier. Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Vintergatan ligger centralt i Alingsås 10 minuters promenad från stationen där buss och tåg avgår.
  Till Göteborg som ligger 4o km. bort går pendeltåg varje halvtimme.
  Till Landvetters flygplats är det c:a 50 km.

 • Referenser

  Annelie Mårtensson Eslövs kommun tel: 072-7027725

  Gerhard Lichtenthäler Sävsjö kommun tel: 0382-15477

  Kajsa Haglund Mannegården tel: 076-7098996

Personalkooperativet Vintergatan AB

 • Noltorpsgatan 14 A
  441 55 Alingsås
  070-2491916, 0322-19165
 • info@vintergatan.org
  www.vintergatan.org
 • Org-nr: 556635-7603
 • Kontaktperson
 • Carola Glasin
  0707-740670
  carola.glasin@vintergatan.org
 • Mona Tulokas Carlsson
  0707-293304
  mona.tulokas@vintergatan.org
 • Pojkar 17-18 år
 • Flickor 17-18 år
 • Män 18-25 år
 • Kvinnor 18-25 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Psykisk problematik
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2018-11-14
Personalkooperativet Vintergatan AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida