Vildhussens HVB AB

 • Pris

  Kontakta respektive verksamhetschef för aktuellt pris utifrån gällande avtal.

 • Antal platser/Boendeform

  6 st samt 5 st.

 • Främmande Språk

  Svenska, Engelska, Dari, Arabiska.

 • Ramavtal

  Umeå, Nordmaling, Robertsfors, Vännäs, Holmsund, Sundsvall, Timrå, Ånge, Kramfors, Härnösand, Örnsköldsvik, Sollefteå, Gävleborg, Bollnäs,Hudiksvall,Ljusdal,Nordanstig,Ovanåker,Sandviken,Söderhamn, Älvkarleby kommun samt Luleå kommun.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vi har två enheter knutna till vår verksamhet. Inriktningen på Hvb hemmet i Krångede är: Verksamheten omfattar 6 platser för och flickor och pojkar i åldrarna 13 t.o.m. 18år med brister i känslomässig utveckling, identitet samt bristande skolgång, beteendeproblematik, såsom exempelvi Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Upplägget på behandlingen kommer att utgå ifrån varje enskild elevs behov, och kan därför variera. En genomförandeplan upprättas tillsammans med eleven och placerande instans så tidigt som möjligt, om möjligt redan innan boendet inleds där målsättningar sätts upp. Planen utgör underlag för Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Redan från början för vi en dialog med socialtjänsten om hur utslussningen är tänkt och anpassar genomförandeplanen till det. Beroende på om utslussning skall ske till vårdnadshavarna, familjehem, förstärkt familjehem, behandlingshem eller eget boende för barn över 16 år så måste vi ihop m Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Föreståndaren ansvarar för att samverkan med grundskolan sker om eleven har skolplikt. Kontakt med närmaste grundskola upprättas inom närmsta dagarna när barnet placeras. Märker vi att det inte fungerar har vi möjlighet att få uppgifter från skolan till enheten och jobba med undervisningen Läs mer...

 • Sysselsättning

  Att ha en egen och självvald aktivitet anser vi vara viktigt och eftersom vi kommer att ha en kvälls och helgpersonal utöver dygnspersonal har vi stora möjligheter att ta med barnen ut på aktiviteter. Under vardagarna kommer vi att försöka få barnen att engagera sig i de aktiviteter som er Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Placeringens längd bestäms av uppdragsgivare, och föreståndaren gör en bedömning om vad som är möjligt i förhållande till verksamheten.

 • Inskrivningsförfarande

  Den unge kommer helst med föräldrar men minst med någon den känner sig trygg med. Efter introduktion och rundvisning bor man de första dygnen i ett sovrum nära personalen, och introduceras stegvis i verksamheten. Under de dygnen genomförs även en inskrivningsintervju som går igenom en rad Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Vildhussen HVB öppnade sin verksamhet sommaren 2013. I dagsläget finns det 10 anställda 8 män och två kvinnor. Personalen går två på dygnsschema två och tre dygn åt gången. Bedömning om hur många personal som krävs pr dygn görs löpande utifrån barnens behov. I I vår verksamhet krävs att Läs mer...

 • Konsulter

  Ja.

 • Handledning

  Personalen får handledning av privat aktör, http://hultins.net/index.html
  Tillfällena anpassas efter behov.

 • Samverkan

  Våra klienter har omfattande stödbehov som kräver samverkan och samarbete såväl internt som externt med andra myndigheter och aktörer. Samverkansskyldigheten regleras i socialtjänstlagen. Samverkan är en förutsättning för att den enskilde ska få det stöd som motsvarar hennes eller hans beh Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Ansvarsfördelningen för kvalitetsarbetet beskrivs i ledningssystemet och personalen ska vara delaktig i kvalitetsarbetet. Nedanstående beskrivning av ledningssystemet ligger till grund för det fortlöpande systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet inom vår verksamhet. Socialstyrelsen Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Vildhussen ligger i Jämtland. 25 mil från Umeå, 12 mil från Sundsvall och 8 mil från Östersund. Goda bussförbindelser finns nära Vildhussens HVB, samt ett avstånd på12 mil från tåg och flygplats.

 • Referenser

  Lina Wennman, Nordmalings kommun
  Theresen Hovland, Sundsvalls kommun
  Johanna Fahlberg, Sundsvalls kommun
  Malin Agerberg, Krokoms kommun

Vildhussens HVB AB

 • Pojkar 13-18 år
 • Flickor 13-18 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Damp
 • ADHD
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Skolproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
Senast uppdaterad: 2018-05-28
Vildhussens HVB AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida