Logo

Connect

 • Antal platser/Boendeform

  Egna lägenheter.

 • Främmande Språk

  Engelska, Svenska.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Förstärkt boendestöd med dagliga insatser, MI samtal, KBT samtal med psykolog, KSL-Kriminalitet som livsstil, ÅP-Återfallsprevention. Lång erfarenhet och bred kompetens inom missbruk och samsjuklighet. Familjehemsvård. Skyddat boende.

 • Utvärdering/Uppföljning

  Individuella bedömningar samt uppföljningar.

 • Utslussning/Eftervård

  Insatser efter behov. Drogtester, samtal, boendestöd, medverka till förbättrade familjerelationer.

 • Sysselsättning

  Friskvårdsbidrag och uppmuntran till kroppsvård.

 • Behandling/Insatslängd

  Individuellt anpassat.

 • Organisation/Personal

  10 år har verksamheten bedrivits med nuvarande inriktning och har under denna tid utvecklats till att innefatta fler områden, 3 anställda varav en kvinna. En med 12 stegsterapeututbildning, en med högskole examen med psykologi som huvudämne, en undersköterska med psykiatridel. Personal til Läs mer...

 • Handledning

  Handledning med psykolog.

 • Samverkan

  Ett väl fungerande samarbete.

 • Fortbildning

  Diverse utbildningar.

 • Kommunikation/Avstånd

  Halmstad.

 • Referenser

  Maria Svalander, Lerums Kommun, Stöd och Omsorg, 0302-521595
  Marina Thorsén, Hylte socialtjänst, 0345-18473
  Tomas Almgren, Råd och stödenheten familjefridsteamet Trelleborg, 0410-733203, 0708-817785

 • Övrigt

  Vi tillsammans arbetar för att förändra livet på barn, unga och vuxna som hamnat i svårigheter på grund av psykisk ohälsa. Gemensamt är att de behöver stöd, omtanke och behandling som leder till förändring, vi finns idag på 10 platser runt om i Sverige

Connect

 • Brogatan 3
  302 43 Halmstad
  0709-852658
 • maria@friab.se
  www.friab.se
 • Org-nr: 556720-6304
 • Kontaktperson
 • Maria Hervén
  0709-852658
  maria@friab.se
 • Folke Berntson
  0703-122251
  folke.connect@telia.com
 • Män 18 år-
 • Kvinnor 18 år-
 • Mamma/Barn år-
 • Pappa/Barn år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor år-
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Par år-

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2017-09-20
Connect

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida