Logo
 • image1.JPG
 • image2.JPG
 • image3.JPG

Friab/DBT-hem - Hulta gård, Villa Lerhamn

 • Pris

  Placering utan ramavtal: prissättning utifrån uppdrag.
  Placering med ramavtal: enligt avtal.

 • Antal platser/Boendeform

  Hulta gård -7 platser i behandlingshem. 3 platser i stödboende. 5 platser i träningslägenheter.
  Villa Lerhamn - 5 platser. Möjlighet till stödboende samt träningslägenhet.

  Vi erbjuder även DBT behandlingsfamiljer som är kopplade till våra DBT boende

 • Främmande Språk

  Engelska

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vi är specialister inom DBT samt arbetar med flera olika metoder som är KBT-inriktade. Målet är att skapa hållbara förändringar till flickor i åldern 14-20 år med psykisk ohälsa samt självskadabeteende oftast i kombination med missbruk. Genom vår specialistkompetens kan vi omsorgsfullt stö Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Vi har möjlighet till eftervård genom våra lägenheter.

  DBT behandlingsfamiljer

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi har samarbete med Kullagymnasiet i Höganäs

 • Sysselsättning

  Alla ungdomar som inte går i skola har en praktik. På kvällarna erbjuds aktiviteter som tex gym och promenad. Om någon ungdom har ett specialintresse så ser vi till att hon kan fortsätta att göra detta under behandlingstiden. Varje helg görs det också en gemensam aktivitet.

 • Behandling/Insatslängd

  Från 6 mån upp till 18 månader.

 • Inskrivningsförfarande

  Alla ungdomar som ska placeras hos oss måste ha träffat verksamhetschef, föreståndare eller ställföreträdande föreståndare innan placering är aktuell. Ungdomen ges efter informationen möjligheten att tacka nej till platsen.

 • Organisation/Personal

  På Hulta gård är det sex behandlingsassistenter, två DBT-terapeuter samt en föreståndare i tjänst. Det är alltid två behandlingsassistenter i tjänst på vaken tid samt en på natten. Föreståndaren jobbar måndag till fredag kl 8.00-16.00. Terapeuterna jobbar under veckodagarna något oregelbun Läs mer...

 • Konsulter

  Psykoterapeut arbetar aktivt på plats i konsultform.

 • Handledning

  DBT-teamet handleds var fjärde vecka och personalgruppen var sjätte vecka.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vår kvalitetspolicy Vi har som mål är att skapa ett för ungdomen liv värt att leva: Alla människor har olika förutsättningar, förmågor och möjligheter att tillgodose en behandling och därför är det viktigt att behandlingen är anpassad efter individen. En behandling hos oss kan hjälpa u Läs mer...

 • Fortbildning

  Utbildning pågår ständigt. Just nu utbildas nya DBT-terapeuter. De som inte är terapeuter får utbildning fyra gånger per år kring DBT.

 • Kommunikation/Avstånd

  Verksamheten geografiskt belägen med närhet både till Helsingborg, Ängelholm och Höganäs. Goda förbindelser med både tåg, flyg och buss.

 • Övrigt

  Friabs DBT-hem är en del av Friab arbetar för att förändra livet för barn, unga och vuxna som behöver omsorg och behandling som leder till förändring.

Friab/DBT-hem - Hulta gård, Villa Lerhamn

 • Flickor 14-21 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Aspergers syndrom
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Borderline
Senast uppdaterad: 2022-09-22
Friab/DBT-hem - Hulta gård, Villa Lerhamn

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida