Logo

Kullabygdens DBT-hem AB

 • Pris

  Enligt avtal.

 • Antal platser/Boendeform

  Hulta gård -7 platser HVB-hem. 3 platser stödboende. 5 träningslägenheter.
  Villa Lerhamn - 5 platser. Möjlighet till stödboende samt träningslägenhet.

 • Ramavtal

  Trollhättan, Vänersborg, Botkyrka, Sundsvall, Timrå, Ånge, Kramfors, Härnösand, Örnsköldsvik, Sollefteå, Aneby, Eksjö, Gislaved, Jönköping, Gnosjö, Habo, Mullsjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vaggeryd, Vetlanda, Värnamo, Gävle.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Metoder som används på Kullabygdens DBT hem Den primära metoden som används hos oss är DBT. DBT är indelad i individualterapi samt färdighetsträning. Vi arbetar även med DBT utifrån bemötande och tränar ungdomarna att generalisera sina färdigheter i vardagen DBT används i behandlingen Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi använder oss av infosoc kvalitetsmätningssystem.

 • Utslussning/Eftervård

  Vi har möjlighet till eftervård genom våra lägenheter.

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi har samarbete med Kullagymnasiet i Höganäs.

 • Sysselsättning

  Alla ungdomar som inte går i skola har en praktik. På kvällarna erbjuds gym och promenad. Om någon ungdom har ett specialintresse så ser vi till att hon kan fortsätta att göra detta under behandlingstiden. Varje helg görs det också en gemensam aktivitet.

 • Behandling/Insatslängd

  Från 6 mån upp till 18 månader.

 • Inskrivningsförfarande

  Alla ungdomar som ska placeras på Kullabygden måste ha träffat verksamhetschef, föreståndare eller ställföreträdande föreståndare innan placering är aktuell. Ungdomen ges efter informationen möjligheten att tacka nej till platsen.

 • Organisation/Personal

  På Hulta gård är det sex behandlingsassistenter, två DBT-terapeuter samt en föreståndare i tjänst. Det är alltid två behandlingsassistenter i tjänst på vaken tid samt en på natten. Föreståndaren jobbar måndag till fredag kl 8.00-16.00. Terapeuterna jobbar under veckodagarna något oregelbun Läs mer...

 • Konsulter

  Psykoterapeut arbetar aktivt på stället i konsultform.

 • Handledning

  Dbt-teamet handleds var fjärde vecka och personalgruppen var sjätte vecka.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Kullabygdens kvalitetspolicy Kullabygdens DBT-hem har som mål är att skapa ett för ungdomen liv värt att leva. Alla människor har olika förutsättningar, förmågor och möjligheter att tillgodose en behandling och därför är det viktigt att behandlingen är anpassad efter individen. En beh Läs mer...

 • Fortbildning

  Utbildning pågår ständigt. Just nu utbildas nya DBT-terapeuter. De som inte är terapeuter för utbildning fyra gånger per år kring dbt.

 • Kommunikation/Avstånd

  Helsingborg, Ängelholm och Höganäs. Nära till både tåg, flyg och buss.

 • Referenser

  Ring för referenser.

 • Övrigt

  Vi tillsammans arbetar för att förändra livet på barn, unga och vuxna som hamnat i svårigheter på grund av psykisk ohälsa. Gemensamt är att de behöver stöd, omtanke och behandling som leder till förändring, vi finns idag på 10 platser runt om i Sverige

Kullabygdens DBT-hem AB

 • Flickor 16-21 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Aspergers syndrom
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Borderline
Senast uppdaterad: 2019-10-04
Kullabygdens DBT-hem AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida