Logo
 • image5.jpg
 • image3.jpg
 • image4.jpg
 • image7.jpg
 • image2.jpg
 • image6.jpg
 • image8.jpg
 • image1.jpg

Integrationslyftet Sverige

 • Pris

  Placeringskostnad i enlighet med vård/arbetsinsats.

 • Antal platser/Boendeform

  10

 • Främmande Språk

  Kurdiska, Persiska, Dari, Arabiska, Somaliska.

 • Verksamhetsbeskrivning

  För ett fungerande liv och en trygg framtid är det betydelsefullt att ha kunskap om kulturella olikheter och de utmaningar som kan uppstå. När det rör sig om ensamkommande barn blir frågan därför ännu viktigare då denna grupp skiljer sig från andra barn, dels för att de inte har föräldrar Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Rapportering till ansvarig handläggare skickas månadsvis, eller efter önskemål.

 • Utslussning/Eftervård

  Utslussning och eftervård utformas individuellt och tillsammans med ungdomen, placerande enhet och konsulent.

 • Skola/Kursverksamhet

  Våra familjehem är belägna i eller strax utanför samhällen där det finns skolor och fritidssysselsättning i närheten.

 • Sysselsättning

  Individuellt efter behov och intresse.

 • Behandling/Insatslängd

  Individuell i enighet med aktuell vård och genomförandeplan.

 • Inskrivningsförfarande

  Intern inskrivningsförfarande.

 • Organisation/Personal

  Integrationslyftet leds av två socionomer och en beteendevetare med många års erfarenhet av arbete med barn och unga, kriminalitet- och missbruksproblematik, psykiatri och socialtjänst.

 • Konsulter

  Vi har tillgång till ett flertal externa tjänster utöver ordinarie verksamhet vid behov.

 • Handledning

  Genom kontinuerlig fortbildning och handledning ger vi medarbetare i vårt team de rätta verktygen och stödet för att lyckas med sina uppdrag.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Regelbundna uppföljningar i form av direktkontakt med både uppdragsgivare och familjehem. Kontinuerlig fortbildning av familjehem och personal.

 • Fortbildning

  Utbildningsinsatser/kurser genomförs för familjehemmen samt personal.

 • Kommunikation/Avstånd

  Våra familjehem finns i Dalarna, Västmanland, Uppland, Södermanland och Örebro län.

 • Referenser

  Lämnas på begäran.

Integrationslyftet Sverige

 • Pojkar 0-18 år
 • Flickor 0-18 år
 • Män 18-21 år
 • Kvinnor 18-21 år
 • Mamma/Barn år-
 • Pappa/Barn år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor år-
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Kulturella- och eller hedersrelaterat
 • Borderline
 • Par år-

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2018-06-13
Integrationslyftet Sverige

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida