Logo
 • image1.jpg

Kurera Omsorg

 • Pris

  Vi erbjuder ett bas program med tillägg tjänster beroende på behov.
  Individuell prissättning.

 • Antal platser/Boendeform

  24 platser/familjehem i Skåne
  7 platser/familjehem i Västra Götaland
  2 platser/familjehem i Örebro
  8 jourplaceringar i Skåne

 • Främmande Språk

  Det finns familjehemsföräldrar som har följande språk som deras modersmål: Dari (Hazaragi-, Uzbaki- och tajiki-dialekt), Pashto, Persiska, Somaliska och Arabiska.

 • Ramavtal

  Göteborg, Värnamo, Jönköping och etc

 • Verksamhetsbeskrivning

  Stödet vår verksamhet erbjuder bygger på forsknings- och evidensbaserade metoder likaså våra utredningar, bedömningar och utbildningar för våra familjehem/jourhem och konsulenter. Inför en placering får kommunen ta del av vår utredning av familjehemmet. Oavsett tidigare erfarenhet utbildas Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi driver inte bara vanliga familjehemsärenden, utan gör alltid mer än det som krävs. Utifrån vår kompetens och erfarenhet ställer vi höga krav på oss själva och gör vårt arbete med kvalitet, tillsammans med våra utvalda familjehem. Vår filosofi är att inte titta på problemen utan på möj Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Våra familjehem är noggrant utredda av oss. Detta genomförs enligt Kälvestens intervjumetod, ett verktyg som utvecklar barnperspektivet. Våra familjehem är alla utbildade i Socialstyrelsens utbildning ”ett hem att växa i” och har erfarenhet och utbildningar inom olika områden såsom traumah Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi har som krav att den placerade måste gå i skola eller studera i hemmet tills skolan påbörjas. Vi tror att utbildning är en av de viktigaste delarna i livet. Vi erbjuder stöd i att hitta utbildning, skola, praktik och sysselsättning. Anpassning av detta görs efter varje individs be Läs mer...

 • Sysselsättning

  Vi strävar efter att samtliga placerade ungdomar ska ha en meningsfull sysselsättning. En bra sysselsättning i någon form ger en identitet och en stolthet som snabbt skapar framtidshopp och motivation. Att hitta en fritidssysselsättning som kan utvecklas till ett intresse, är ett av vå Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Vårt främsta mål är att stärka individen och att ständigt ha barnet i centrum. Vi vill stärka den enskildes självständighet och därigenom öka självkänslan och självförtroendet hos den unge. Med hjälp av vårdplan och genomförandeplan utarbetar vi rätt stöd och hjälp för att den enskilde ska Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Vi strävar efter att den placerade kommer till rätt familj. När alla mår bra, känner vi att vi har rätt grund att stå på. Innan en placering blir aktuell, får vi en förfrågan från socialtjänsten. Vi möter den placerade tillsammans med det utvalda familjehemmet, och tolk vid behov, med syft Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Med hjälp av vår bakgrund, erfarenhet och breda nätverk med olika föreningar och branscher skall vi genom aktivt behandlingsarbete och meningsfulla fritidssysselsättningar ge den unga sin rätt till ett bra liv.

 • Konsulter

  Två Socionomer varav en har psykoterapi steg 1 och handledarutbildning En utredare utbildad inom kälvesten, pride och utbildare för ett hem att växa i En samtals terapeut Leg, psykolog på ungdomarnas modersmål vid behov Extern handledning för vår personal Kvalificerade kontaktpers Läs mer...

 • Handledning

  Handledning sker med handledare med adekvat kompetens kontinuerligt. Vi erbjuder både grupp handledning och individuella.

 • Samverkan

  Vi arbetar tillsammans med samtliga parter för att följa genomförandeplanen med fokus på barnet/ungdomens utveckling och välbefinnande Vi vill främja ett gott samarbete med individens nätverk, externa myndigheter, olika studieförbund och föreningar.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  I vårt långsiktiga hållbarhetsarbete har vi identifierat ett antal huvudområden att arbeta med för att minska vår miljöpåverkan, vilka omfattar transporter, energianvändning, avfallshantering och återvinning samt inköp. Kureras interna miljöarbete är en del av företagets långsiktiga hål Läs mer...

 • Fortbildning

  Personalen får regelbunden fortbildning utifrån individuella kompetensutvecklingsbehov.

 • Kommunikation/Avstånd

  Vi utgår ifrån närhetsprincipen.

 • Referenser

  Referenser lämnas gärna på begäran

 • Övrigt

  Kurera Omsorg bedriver även personlig assistans enligt LSS 9,2 , stödboende, öppenvård, akuta boenden och skyddad boende

Kurera Omsorg

 • Drottningtorget 2B
  211 25 Malmö
  010-3333990
 • info@kureraomsorg.se
  www.kureraomsorg.se
 • Org-nr: 559037-4574
 • Kontaktperson
 • Sam Khayyami
  0735803625
  Sam@kureraomsorg.se
 • Magnus Kjellén
  0735-024024
  Magnus@kureraomsorg.se
 • Pojkar 0-18 år
 • Flickor 0-18 år
 • Män 18-25 år
 • Kvinnor 18-25 år
 • Mamma/Barn år-
 • Pappa/Barn år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor år-
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Fysiska funktionshinder
 • Par år-
 • Psykisk utvecklingsstörning
Senast uppdaterad: 2019-02-11
Kurera Omsorg

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida