Logo
 • image3.jpg

Humana Familjehem och öppenvård

 • Pris

  Vårddygnsavgiften regleras i ramavtal eller i det individuella avtal som tecknas utifrån de insatser som är beslutade i vårdplanen.

 • Antal platser/Boendeform

  Vi samarbetar med drygt 700 familjehem i vilka vi erbjuder; konsulentstödd familjehemsvård, konsulentstödd jourhemsvård, kraftigt förstärkt familjehemsvård, kraftigt förstärkt familjehemsvåd med behandling samt öppenvård Vi har har kapacitet att bedriva öppenvårdsbehandling riktat till Läs mer...

 • Främmande Språk

  Vi har medarbetare och familjehem från många olika kulturer med olika språkkompetens. I de fall vi inte kan möta behovet av språkstöd inom Humanas verksamheter, anlitar vi vid behov tolk.

 • Ramavtal

  Merparten av våra verksamheter finns upphandlade och ingår i de ramavtal kommunerna runt om i Sverige förhåller sig till. I de fall upphandling saknas tecknar vi ett enskilt avtal utifrån varje specifikt ärende.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Humana öppenvård och familjehemsvård samarbetar med barn, ungdomar, föräldrar, familjehem och uppdragsgivare för att uppnå de mål som man tillsammans kommer fram till i den gemensamma genomförandeplanen. Målen utgår från socialtjänstens vårdplan och klientens önskemål, i de fall de framkom Läs mer...

 • Verksamhetsbeskrivning

  Information inkommer inom kort från verksamheten

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi följer kontinuerligt upp och utvärderar alla våra uppdrag utifrån BBiCs behovsområden, utifrån vårdplan och genomförandeplan, som resulterar i en skriftlig rapport som skickas minst en gång var tredje månad, eller oftare utifrån önskemål. Vi mäter kontinuerligt beställares nöjdhet ef Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Våra medarbetare är utbildade socionomer eller motsvarande. Flera är steg 1- och steg 2-utbildade, det vill säga legitimerade psykoterapeuter med olika inriktningar, till exempel familjeinriktning, KBT och/eller har andra adekvata vidareutbildningar. Gemensamma stödfunktioner finns i ko Läs mer...

 • Handledning

  Intern och extern handledning 1-2 två gånger i månaden i både ärende- och process.

 • Fortbildning

  Forskning, fortbildning och handledning Inom Humana arbetar vi kontinuerligt för att utveckla och förbättra våra arbetsmetoder. Bakom forskning, teorier och strukturer finns alla de barn och ungdomar vi möter i vårt arbete och det är för dem vi gör detta arbete. Det vi kan göra är att m Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Våra olika familjehems- och öppenvårdsenheter samt våra stödboenden finns representerade på våra olika kontor från Lund i söder till Umeå i norr.

 • Övrigt

  De bolag som ingår i Humana Familjehem och öppenvård idag är:

  Baggium Familjehemscentrum, Familjeforum, Familjestödsgruppen, Familjevårdskonsulenterna, KBT Mälardalen, Ramlösa Social Utveckling, Sociala Tjänster, Södertörns Familjevård och Tiangruppen Familjehemsvård.

Humana Familjehem och öppenvård

 • Pojkar 0-17 år
 • Flickor 0-17 år
 • Män 18-99 år
 • Kvinnor 18-99 år
 • Mamma/Barn år-
 • Pappa/Barn år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor år-
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik

Dokument (3)

Övriga verksamheter (32)

Senast uppdaterad: 2021-12-20
Humana Familjehem och öppenvård

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida