Logo

Humana Familjehem och öppenvård

 • Pris

  Vårddygnsavgiften regleras i ramavtal eller i det individuella avtal som tecknas utifrån de insatser som är beslutade i vårdplanen.

 • Antal platser/Boendeform

  Vi samarbetar med drygt 700 familjehem i vilka vi erbjuder; konsulentstödd familjehemsvård, konsulentstödd jourhemsvård, kraftigt förstärkt familjehemsvård, kraftigt förstärkt familjehemsvård med behandling samt öppenvård. Vi har har kapacitet att bedriva öppenvårdsbehandling riktat til Läs mer...

 • Främmande Språk

  Vi har medarbetare och familjehem från många olika kulturer med olika språkkompetens. I de fall vi inte kan möta behovet av språkstöd inom Humanas verksamheter, anlitar vi vid behov tolk.

 • Ramavtal

  Merparten av våra verksamheter finns upphandlade och ingår i de ramavtal kommunerna runt om i Sverige förhåller sig till. I de fall upphandling saknas tecknar vi ett enskilt avtal utifrån varje specifikt ärende.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Första steget till en familjehemsplacering är att du som handläggare eller socialsekreterare tar kontakt med oss. Redan här kan vi presentera olika alternativ utifrån behov. På Humana kan vi samordna insatser, erbjuda flera boendealternativ, behandlande insatser och kan kombinera familj Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi följer kontinuerligt upp och utvärderar alla våra uppdrag utifrån BBICs behovsområden, utifrån vårdplan och genomförandeplan, som resulterar i en skriftlig rapport som skickas minst en gång var tredje månad, eller oftare utifrån önskemål. Vi mäter kontinuerligt beställares nöjdhet ef Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Våra medarbetare är utbildade socionomer eller motsvarande. Flera är steg 1- och steg 2-utbildade, det vill säga legitimerade psykoterapeuter med olika inriktningar, till exempel familjeinriktning, KBT och/eller har andra adekvata vidareutbildningar. Gemensamma stödfunktioner finns i ko Läs mer...

 • Handledning

  Intern och extern handledning 1-2 två gånger i månaden i både ärende- och process.

 • Fortbildning

  Inom Humana arbetar vi kontinuerligt för att utveckla och förbättra våra arbetsmetoder. Bakom forskning, teorier och strukturer finns alla de barn och ungdomar vi möter i vårt arbete och det är för dem vi gör detta arbete. Det vi kan göra är att med all vår erfarenhet och medmänsklighet hå Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Våra olika familjehems- och öppenvårdsenheter samt våra stödboenden finns representerade på våra olika kontor från Lund i söder till Umeå i norr.

 • Övrigt

  De bolag som ingår i Humana Familjehem och öppenvård idag är:

  Baggium Familjehemscentrum, Familjeforum, Familjestödsgruppen, Familjevårdskonsulenterna, KBT Mälardalen, Ramlösa Social Utveckling, Sociala Tjänster, Södertörns Familjevård och Tiangruppen Familjehemsvård.

Humana Familjehem och öppenvård

 • Pojkar 0-17 år
 • Flickor 0-17 år
 • Män 18-99 år
 • Kvinnor 18-99 år
 • Mamma/Barn
 • Pappa/Barn
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
Senast uppdaterad: 2023-03-27
Humana Familjehem och öppenvård

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida