Logo

Barn och Omsorg i Sverige AB

 • Pris

  Enligt överenskommelse och beroende på vårdbehovet.

 • Antal platser/Boendeform

  15

 • Främmande Språk

  Dari, Pashto, Urdu, Engelska, Arabiska, Somaliska

 • Ramavtal

  Upphandlingar pågår.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Barn & omsorg i Sverige AB har som mål att placera barn/ungdomar i trygga och kärleksfulla familjehem där barnens bästa är i fokus. Vår strategi är att endast placera i städer inom verksamhetens räckhåll och där vi med vårt omfattande kontaktnätverk enkelt kan finnas på plats och Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Individuell skräddarsydd genomförandeplan. En skriftlig/muntlig sammanställning av den individuella uppföljningen redovisas för uppdragsgivaren månadsvis. Vi rekryterar, utreder och stödjer familjehemmen genom uppföljning och personlig kontakt. Som bedömningsgrund utgår vi ifrån BRA-fam o Läs mer...

 • Sysselsättning

  Vi erbjuder fritidsaktiviteter av olika slag och kan även ordan med praktikplatser för klienter.
  Vi erbjuder även kulturella & sociala aktiviteter.

 • Behandling/Insatslängd

  Enligt överenskommelse.

 • Inskrivningsförfarande

  När en förfrågan om placering kommer till Barn & Omsorg i Sverige AB, tas det upp med vår handläggare . Utifrån den information som vi fått beslutar vi vilken familj som kan vara lämplig för uppdraget och ger informationen till berörd handläggare tillsammans med utredning kring den tilltän Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Verksamheten har 6 anställda fördelade på 5 män 1 kvinna,
  Vi är tillgängliga dygnet runt årets alla dagar.
  Våra familjehemskonsulenter är examinerade socionomer med flera års erfarenhet inom socialt arbete.

 • Konsulter

  Ja.

 • Handledning

  Vi tillhandahåller handledning för familjehemmen minst var tredje vecka och oftare vid behov. Om uppdraget innebär förstärkt familjehemsvård sker handledning minst varannan vecka. Vi använder även strukturerade samtal med familjehemmen för att säkerställa att vi fångar upp viktiga behov Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi använder oss av SecuraNova journal och kvalitetsledningssystem, som är ett modernt datasystem med stöd för journalföring och övrig dokumentation enligt SoL/LSS och HSL. I SecuraNova finns även stöd för systematisk bedömning av våra brukares behov, deras resurser och den förändring de ge Läs mer...

 • Fortbildning

  Personalens behov av handledning tillgodoses och behov av kompetensutveckling bevakas och stöds kontinuerligt.
  Det finns även en regelbunden extern handledning för våra medarbetare.

 • Kommunikation/Avstånd

  Vår strategi är att endast placera i städer inom verksamhetens räckhåll och där vi med vårt omfattande kontaktnätverk enkelt kan finns på plats och vara tillgängliga för våra familjer.

 • Referenser

  Goda referenser kan lämnas på förfrågan.

 • Övrigt

  Kontakta Barn & Omsorg i Sverige AB för en snabb och effektiv placering redan idag. Vi är tillgängliga dygnet runt.

Barn och Omsorg i Sverige AB

 • Pojkar 0-20 år
 • Flickor 0-20 år
 • Män 18-21 år
 • Kvinnor 18-40 år
 • Mamma/Barn år-
 • Pappa/Barn år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor år-
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Demens
 • Fysiska funktionshinder
 • Konvalescens
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Par år-
 • Psykisk utvecklingsstörning
Senast uppdaterad: 2018-10-24
Barn och Omsorg i Sverige AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida