Logo
 • image1.jpg

Suddamin Care i Norrtälje AB

 • Pris

  Enligt gällande ramavtal eller överenskommelse utifrån insats och klientens behov

 • Antal platser/Boendeform

  Konsulentstöttade Familjehem och Jourhem
  ett 100-tal familjehem runt om i landet


 • Främmande Språk

  En mängd olika språk finns.

 • Ramavtal

  Ramavtal med SKL samt Värnamo, Aneby, Eksjö, Mullsjö, Gnosjö, Gislaved, Habo, Nässjö, Vaggeryd, Jönköpings, Sävsjö, Tranås, Vetlanda

 • Verksamhetsbeskrivning

  Suddamin Care i Norrtälje har tillstånd från IVO och specialiserar sig på familjehemsvård inom Individ & Familj enligt SoL, LVU eller LSS. Vårt ledord är kvalité och har vi ett brett utbud av familjehem som kan matcha olika behov hos den placerade. Vår verksamhet erbjuder kvalificerad kons Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Verksamheten har ett ledningssystem som ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet, och vara anpassat till verksamhetens inriktning och omfattning (SOSFS 2011:9 3 kap. 1 § samt 4 kap 1 §). Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckl Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Barnets/ungdomens planerade vistelse ska inkludera planering för hur uppföljning samt utsluss ska ske. I planen framgår vilka mål som ska uppnås och hur barnet/ungdomen ska nå dit. Inom verksamheten finns alternativa möjligheter vid en utsluss såsom egen lägenhet med stöd av familjehemmet. Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  I samband med förfrågan/studiebesöket/placering kartläggs barnet/ungdomens behov av skolgång och/eller praktik. Målet är att barnen/ungdomarna ska gå igenom grundskola och gymnasium utifrån den enskildes behov för att underlätta inslussning i samhället och kommande självförsörjning. Verk Läs mer...

 • Sysselsättning

  Barn och ungdomars fritidsaktiviteter styrs av familjen och barnet/ungdomens intresse. Det är viktigt att barnet/ungdomen får en meningsfull fritid med idrott och/eller kultur där jämnåriga kamrater finns.

 • Behandling/Insatslängd

  Insatsens längd i familjehem är individuell.

 • Inskrivningsförfarande

  Planeringen utformas individuellt, men det finns en grundstruktur vid varje inskrivning. Utgångspunkten är barnets/ungdomens vårdplan och den kartläggning som görs innan placering.

 • Organisation/Personal

  Suddamin Care i Norrtälje AB har funnits med nuvarande inriktning sedan 2016. Vi har en lång erfarenhet av familjehemsvård. Våra familjer erbjuds utbildning/fortbildning vid 4 tillfällen/år och alla utbildas i socialstyrelsens utbildning "Ett hem att växa i". Varje familj har en egen fam Läs mer...

 • Konsulter

  Vi använder konsulter vid psykologutredningar (diagnos och traumautredningar) psykologsamtal samt utbildning och handledning.

 • Handledning

  Våra familjehem är konsulentstödda. Varje familj handleds veckovis och har dygnet runt-stöd telefonledes.
  Externa konsulter genomför handledning med våra familjehemskonsulenter samt chefer.

 • Samverkan

  Samverkan internt och externt styrs genom våra processer och rutiner. Verksamheten har ett nära samarbete med ansvarig handläggare på socialtjänsten och övriga myndighetspersoner. Särskilda möten hålls kontinuerligt för att följa upp hur placeringen fungerar. Vid behov revideras genomför Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Verksamheten har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete med utgångspunkt från kraven i SOSFS 2011:9. Ledningssystemet inkluderar samtliga lokala rutiner som skall möjliggöra resurser för behandlingsarbetet och genom tydliga rutiner för avvikelser, egenkontroll etc. möjliggöra Läs mer...

 • Fortbildning

  Suddamin Care lägger stor vikt vid kompetensutveckling och handledning av konsulenter och personal. Varje år uppdateras en utbildningsplan anpassad för företagets verksamhet som bland annat har till syfte att: - Generellt inom verksamheten bredda kunskaperna inom socialt arbete, bemötan Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Suddamin Care har familjehem över hela Sverige.

 • Referenser

  Referenser finns och ges på begäran. Suddamin Care har tillstånd från IVO.

Suddamin Care i Norrtälje AB

 • Gökvägen 5A
  761 31 Norrtälje
  020-77 8800
 • info@suddamincare.se
  suddamincare.se
 • Org-nr: 559098-1899
 • Kontaktperson
 • Josefine Hector
  072-7365970
  josefine@suddamincare.se
 • Camilla Ritzman Broo
  072-736-5971
  camilla.ritzman.broo@suddamincare.se
 • Pojkar 0-18 år
 • Flickor 0-18 år
 • Män 18-50 år
 • Kvinnor 18-50 år
 • Mamma/Barn 15-50 år
 • Pappa/Barn 15-50 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor 15-50 år
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Par 15-50 år

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2019-08-30
Suddamin Care i Norrtälje AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida