Logo
 • image17.jpg
 • image11.JPG
 • image14.jpg
 • image5.jpg
 • image12.JPG
 • image10.jpg
 • image3.jpg
 • image18.JPG
 • image16.JPG
 • image15.JPG
 • image12.jpg
 • image14.JPG
 • image13.jpg
 • image19.JPG
 • image13.JPG

OmsorgsCompagniet i Norden AB

 • Antal platser/Boendeform

  Stödboenden med lägenheter och träningslägenheter. Särskilt boende. Missbruk. Skyddat boende. LSS-boende. Ca 35 platser.

 • Främmande Språk

  Ja

 • Ramavtal

  Med vissa kommuner, annars individavtal oavsett varifrån i Sverige. Ramavtal-Skyddat boende, missbruk.

 • Verksamhetsbeskrivning

  OmsorgsCompagniets olika boende vänder sig till personer från 18 år eller från 21 år med psykosociala svårigheter eller neuropsykiatriska diagnoser, som på olika sätt har svårt att finna sig till rätta i sin hemmiljö och där det inte finns möjlighet till annat boende. Vi har stödboende med Läs mer...

 • Sysselsättning

  Vårat mål är att alla våra boende skall ha någon typ dagligverksamhet/sysselsättning.

 • Behandling/Insatslängd

  Beroende på hur stort omvårdnadsbehov den boende har. Normalt ca 1-1 1/2 år.

 • Handledning

  Personalen har kontinuerliga och fasta tider för handledning.

 • Fortbildning

  Fortbildning

  Vi säkerhetsställer att all personal inom verksamheten har den utbildning och kompetens som överensstämmer med OmsorgsCompagniets målsättning och krav.
  Vidare att personal som utför arbetsuppgifter som kräver särskild kompetens skall vara kvalificerade.

 • Kommunikation/Avstånd

  3 st boendeformer och boenden ca 5 km från centrala Stockholm. Ett annat stödboende med träningslägenheter ca 20 km söder om centrala Stockholm. Bra kommunikationer med buss till T-bana, pendeltåg eller närliggande stadsdelar.

 • Referenser

  Referenser finns. Kan ges vid förfrågan.

OmsorgsCompagniet i Norden AB

 • Planiavägen 11
  131 54 Nacka
  08-6495900
 • info@oc.se
  www.oc.se
 • Org-nr: 556640-2292
 • Kontaktperson
 • Mats Burman
  070-5383731
  mats.burman@oc.se
 • Jennie Lundin
  072-5718205
  jennie.lundin@oc.se
 • Män 21 år-
 • Kvinnor 21 år-
 • Mamma/Barn 18 år-
 • Pappa/Barn 18 år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor 18 år-
 • Borderline
 • Demens
 • Fysiska funktionshinder
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Par 18 år-
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik

Dokument (4)

Senast uppdaterad: 2019-08-14
OmsorgsCompagniet i Norden AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida