Logo
 • image1.bmp

Rosenhill Vård & Omsorg

 • Pris

  Individuell dygnsavgift utifrån den enskildes behov.

 • Antal platser/Boendeform

  SoL: 24 Särskilt boendeplatser och 4 korttidsplatser.
  LSS: 11 platser för bostad med särskild service enligt LSS § 9.9 samt 11 platser för daglig verksamhet enligt § 9.10.

 • Främmande Språk

  Engelska.

 • Ramavtal

  Stockholm Stad.

 • Verksamhetsbeskrivning

  SoL: Vård och omsorgsboende. Äldre personer med behov av särskilt stöd enligt 20§ SOL och personer med psykiska funktionsnedsättningar som är i behov av bostad med särskild service enligt 21 § SOL. Korttidsboende och övrigt boende (bostad med särskild service enligt 69 § SOL) erbjuds. Dagv Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  SoL: Vård och omsorgsboende. Äldre personer med behov av särskilt stöd enligt 20§ SOL och personer med psykiska funktionsnedsättningar som är i behov av bostad med särskild service enligt 21 § SOL. Korttidsboende och övrigt boende (bostad med särskild service enligt 69 § SOL) erbjuds. Dagv Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  SoL: Vi jobbar utifrån den enskildes behov. Vi har lägenheter inom enheten.

 • Sysselsättning

  SoL: Daglig verksamhet och utflykter i egen buss är en av inslagen i det dagliga arbetet på Rosenhill. Vi erbjuder tandvård, fotvård och hårvård till alla boende på Rosenhill. Vi har möjlighet till andra aktiviteter som gym, inomhus/utomhusbad, promenader, bowling mm. LSS: Daglig verksamh Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  SoL: Behandling och insatslängd är beroende av den enskildes behov och målen i genomförandeplanen.

 • Inskrivningsförfarande

  SoL: Vi har hämtservice som innebär att vi dels åker till den enskilde och har en inledande vårdplanering. Om placering blir beslutad erbjuder vi att hämta den enskilde med den enskildes personliga saker.

 • Konsulter

  SoL: Sjukgymnast, arbetsterapeut.
  LSS: Läkare, psykolog

 • Handledning

  SoL: Vi har handledning i personalgruppen med en extern handledare en gång per månad.
  LSS: Handledning med extern handledare var sjätte vecka.

 • Samverkan

  SoL: Vi har handledning i personalgruppen med en extern handledare en gång per månad.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  SoL: Rosehill har ett eget lednings- och kvalitetssystem enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 Under hösten 2016 kommer vi att vara certifierade enligt 9001 och 14002. Kvalitée och miljöcertifierade.
  LSS: Furuvägen har eget kvalitetsledningssystem.

 • Fortbildning

  LSS: Studio III, lågaffektiv metod.

 • Kommunikation/Avstånd

  SoL: Närmaste städer är Växjö och Karlskrona som ligger ca 5 mil från Rävemåla. Närmaste tätort är Tingsryd som ligger 2 mil från Rävemåla. Bussar går regelbundet mellan Rävemåla och Växjö. Bussar går också regelbundet mellan Rävemåla och Tingsryd. Närmaste järnvägsstation finns i Emmaboda Läs mer...

 • Referenser

  SoL: God Man: Rune Wallin 0455-480 57, God Man Gunnar Arnoldsson 070-897 59 88.

 • Övrigt

  SoL: Rosenhill Vård och Omsorg, Kyrkogatan 9, 362 98 Älmeboda.
  LSS: Omsorg i Linneryd AB, Furuvägen 3B, 360 24 Linneryd.

Rosenhill Vård & Omsorg

 • Kyrkogatan 9
  362 98 Älmeboda
  SoL: 0477-603 71, LSS: 0515-201233 (Falköping) samt 0470-34030 (Linneryd)
 • info@rosenhill.org
  www.rosenhill.org
 • Org-nr: 556269-4793
 • Kontaktperson
 • SoL: Stefan Johansson
  0477-603 71
  stefan.johansson@rosenhill.org
 • LSS: Ida Jönsson Julia Pettersson
  0515-201233 (IDA) / 070-219 92 89 (JULIA)
  ida.jonsson@oifab.se / julia.pettersson@oilab.se
 • Män 45 år-
 • Kvinnor 45 år-
 • Sociala problem
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • ADHD
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuroser
 • Borderline
 • Demens
 • Fysiska funktionshinder
 • Konvalescens
 • Par år-
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Schizofreni
Senast uppdaterad: 2018-09-26
Rosenhill Vård & Omsorg

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida