Logo
 • 1.png
 • 3.png
 • 2.png

Nytida Billingeby

 • Pris

  3600-4900

 • Antal platser/Boendeform

  10 behandlingsplatser.

 • Främmande Språk

  SBK
  Arabiska
  Albanska
  Dari

 • Verksamhetsbeskrivning

  Verksamheten bedrivs i en totalrenoverad, hemtrevlig fastighet i Billinge, en liten ort utanför Eslöv, Skåne. Vi tar emot pojkar och flickor 13-18 år med socialt nedbrytande beteende så som till exempel kriminalitet och missbruk, relationsproblem, skolproblem och integrationsproblem. Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Enligt överenskommelse. I den mån det är möjligt så önskar vi att den unge tillsammans med handläggare från socialtjänsten och ev föräldrar besöker verksamheten under ett så kallat förbesök innan det definitiva beslutet om placering tas. En individuell prövning sker inför varje placering f Läs mer...

 • Organisation/Personal

  Verksamheten har 12 medarbetare. Vi har en föreståndare, en biträdande verksamhetschef, nio behandlare samt en trädgårdsmästare. Av behandlarna så har sex en relevant högskoleutbildning. Samtliga är utbildade i MI, KBT och lågaffektivt bemötande. Behandlarna är även utbildade i rePULSE, Läs mer...

 • Konsulter

  Vi använder inga konsulter då vi har egna terapeuter, psykologer och sjuksköterska anställda inom organisationen.

 • Handledning

  Var fjärde vecka, extern handledning.

 • Samverkan

  Överenskommelse sker kring hur samverkan ska se ut. Verksamheten gör en individuell anpassning utifrån socialtjänstens önskemål.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi har väl utarbetade rutiner för systematiskt kvalitetsarbete, något som även framgått vid IVOs tillsyn. Vårt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är offentligt och kan skickas vid förfrågan. Vi har en kvalitetschef som arbetar nära föreståndaren med att följa upp och utvärd Läs mer...

 • Fortbildning

  Vi har varje år omfattande utbildningsserier för alla våra medarbetare. Under befintligt år har medarbetarna genomgått 3-dagar KBT, 1 dag Traumafokuserad KBT, 1 dag Utagerande problematik- orsak och verkan. Under hösten kommer de genomgå: 3 dagar MI-grundutbildning, 3 daga Läs mer...

 • Kommunikation/Avstånd

  Vi erbjuder alltid våra uppdragsgivare/ besökare att hämta dem på flygplats eller tågstation.

  Flyg till Malmö, där vi kan hämta besökare (ca 55 km från boendet).
  Tåg går till Eslöv som är närmsta större ort (ca 20 km). Buss från Eslöv till Billinge.

 • Referenser

  Kontakta oss för referenser.

 • Övrigt

  HVB Billingeby ingår i Ekekullen utrednings och behandlingshem vårdkedja. Vi består av fem HVB verksamheter, har en egen resursskola och en öppenvårdsenhet. Vi har HVB verksamhet där vi tar emot familjer (utredning eller behandling) samt andra HVB verksamheter för ungdomar (utredning eller Läs mer...

Nytida Billingeby

 • Pojkar 13-18 år
 • Flickor 13-18 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Psykiska Sjukdomar
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik

Dokument (1)

Senast uppdaterad: 2019-05-06
Nytida Billingeby

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida