Logo

Fokus vård och rehabilitering AB

 • Pris

  1900 kr/dygn i skyddat boende, regleras efter behov.
  1350 kr Grundpris i familjehem, regleras efter behov
  1200 kr /dygn kontaktfamilj
  800 kr/tim. kontaktperson

 • Antal platser/Boendeform

  20 tal utredda familjehem.
  Ett skyddat boende upp till 7 platser för kvinnor med eller utan barn.

 • Främmande Språk

  Använder oss av tolkförmedling.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vi arbetar utifrån ett salutogent och humanistiskt förhållningssätt. Vi har stor fokus kring individen och dennes behov. Vi har tät kontakt och uppföljningar med både Placering och Familjer för att förebygga ev. slitningar. BBIC, Kälvesten

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi dokumeterar i CareBuilder Journalsystem. Utför genomförandeplaner utifrån vårdplan. Utredningsmetod av familjer en.l Kälvestens modellen med analys av psykoterapeut.

 • Behandling/Insatslängd

  Så länge behov finnes.

 • Inskrivningsförfarande

  Inskrivning sker direkt till ansvarig personal.

 • Organisation/Personal

  Uppstart september 2016, tre anställda samt två konsulter. En anställd ekonom som ansvarar för ekonomi, faktura/löner. Två familjehemskonsulenter- är utbildad specialpedagog för barn och unga även genomgått utbildning i kälvesten utredningsmetod, BBIC samt utbildad sjuksköterska. Konsulen Läs mer...

 • Konsulter

  Två konsulter arbetar heltid på företaget.

 • Handledning

  Dipl. psykoterapeut handleder familjer efter behov. Grupp samt induviduellt

 • Samverkan

  Vi vill ha en god samverkan i positiv anda.

 • Fortbildning

  Kurser och seminarier löpande.

 • Kommunikation/Avstånd

  Skyddat boende med 7 platser. Ligger avsides men med goda kommunikationsmöjligheter för barn (skola) och vuxna.

 • Referenser

  Goda referenser finnes. Referenter lämnas vid förfrågan.

 • Övrigt

  Verksamheten har inlämnat tillståndsprövning av familjehemsvård till IVO. Just nu är ärendet under handläggning.

Fokus vård och rehabilitering AB

 • Hejargatan 2
  632 29 Eskilstuna

 • info@fokusvr.se
 • Org-nr: 556803-3236
 • Kontaktperson
 • Lotta Wisén
  076-213 39 31
  lotta@fokusvr.se
 • Federika Zefi
  076-213 10 87
  federika@fokusvr.se
 • Pojkar 0-18 år
 • Flickor 0-18 år
 • Män 18-35 år
 • Kvinnor 18-35 år
 • Mamma/Barn år-
 • Pappa/Barn år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor år-
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Fysiska funktionshinder
 • Konvalescens
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik
Senast uppdaterad: 2018-10-11
Fokus vård och rehabilitering AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida