Logo

HVB Huvudgården AB

 • Pris

  3.800:-/dygnet. Kostnader för psykologutredning och samtalskontakt med konsultpsykolog är inte inkluderat i priset.

 • Antal platser/Boendeform

  10 platser (8 beläggs)

 • Främmande Språk

  Engelska och turkiska

 • Ramavtal

  Västerås
  Åtvidaberg

 • Verksamhetsbeskrivning

  HVB Huvudgården vänder sig till killar i åldrarna 15-20 år, som har en missbruks- och/eller kriminalitetsproblematik eller annat normbrytande beteende. Verksamheten bygger på miljöterapi, med fasta ramar för dagens innehåll, och där alla vardagliga situationer används för att främja en gyn Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Den genomförandeplan som görs i början av placeringen följs upp regelbundet och ungdomens utveckling i relation till vårdplanen redovisas i de månadsrapporter som görs till socialtjänsten. I samband med placeringens avslut görs också en slutrapport där det beskrivs hur ungdomen fungerat un Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Huvudgården HVB erbjuder ingen utsluss- eller eftervårdsverksamhet i egen regi. Genom vår långa erfarenhet kan vi vara behjälpliga i att komma med förslag kring vad ungdomen behöver för form av stöd efter avslutad placering. Vi kan också vara med i en eventuell överslussfas till andra insa Läs mer...

 • Skola/Kursverksamhet

  Ungdomar som tillhör grundskolan går på Högbyskolan i Hemse, ett samhälle, knappt 2 mil från boendet. Gymnasieskolor med olika inriktningar finns i Visby, vi samarbetar främst med Wisbygymnasiet, som har 16 nationella program samt fem olika introduktionsprogram för de som inte är behöriga Läs mer...

 • Sysselsättning

  Hos oss har ungdomen möjlighet till aktiviteter som klättring, gym, thaiboxning, fiske etc. Vi uppmuntrar även ungdomarna till att komma på egna förslag på aktiviteter och försöker så långt det är möjligt att tillmötesgå deras önskemål. Vi har också en egen mindre studio på boendet där ung Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Vår verksamhet bygger på miljöterapi, som genomsyras av öppen kommunikation, delaktighet och tolerans. Vi har en behandlingsansvarig anställd, som tillsammans med föreståndare ansvarar för upplägget av ungdomens genomförandeplan. De insatser som vi använder oss av är enskilt modifierat 12- Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Efter placeringsförfrågan från socialtjänsten görs en lämplighetsbedömning av föreståndare eller biträdande föreståndare. Där görs bl.a. en bedömning av om vår verksamhet kan tillgodose ungdomens vårdbehov, om det finns någon risk för en negativ påverkan mellan de placerade och om vården k Läs mer...

 • Organisation/Personal

  HVB Huvudgården startade sin verksamhet 2016. Vård- och omsorgpersonalen hos oss jobbar utifrån ett s.k. medlevarskap vilket innebär att de bor och lever tillsammans med ungdomarna, detta för att skapa kontinuitet och trygghet i ungdomarnas vardag. Medlevarna har en skiftande bakgrund och Läs mer...

 • Konsulter

  Verksamheten har tillgång till en leg. psykolog. som vid behov kan träffa ungdomen i en akut situation samt på socialtjänstens uppdrag göra neuropsykiatriska utredningar samt ha samtalsbehandling. Verksamheten har också tillgång till en leg. läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, Läs mer...

 • Handledning

  Medlevarna kommer under hösten 2019, var 4:e vecka, att ha extern handledning av leg. psykolog med inriktning på fortbildning av personalen.

 • Samverkan

  HVB Huvudgården samarbetar med andra verksamheter som våra ungdomar har kontakt med såsom Minimaria, BuP och skolan. Hur samarbetet är upplagt styrs av behovet och består både av personliga möten och telefonkontakt.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  För att miljöterapin ska ge önskad effekt har vi lagt stor vikt vid personlig lämplighet hos vår personal och de krav som ställs på dem som jobbar inom verksamheten är att de är lyhörda, respektfulla och har förmåga att skapa tillitsfulla relationer på ett professionellt sätt. Detta inform Läs mer...

 • Fortbildning

  För närvarande kommer de medarbetare som tidigare utbildats i Kriminalitet som livstil fortbildas inom det programmet.

 • Kommunikation/Avstånd

  Boendet ligger ca. 5 mil sydost om Visby. Till Visby tar man sig med färja från Oskarsham eller Nynäshamn samt med flyg från olika orter i landet. När socialtjänsten kommer på uppföljningssamtal har vi möjlighet att hämta och lämna i Visby.

 • Referenser

  Socialsekreterare Åsa Liljestrand, Enhet 18 - 24 Socialförvaltningen, Lunds kommun kommun, tel. 046-4485925.
  Socialsekreterare Juana Aquierre Barrios, Socialtjänsten Familj, barn och ungdom, Nyköping kommun, tel. 0155-248510.

 • Övrigt

  Vi har upphandlingsavtal med Västerås stad och Åtvidaberg kommun.

HVB Huvudgården AB

 • Skeppsbron 14
  621 57 Visby
  079-0790706
 • sofie@huvudgarden.se
  www.huvudgarden.se
 • Org-nr: 5569-692444
 • Kontaktperson
 • Sofie Rosenqvist
  079-079 07 06
  sofie@huvudgarden.se
 • Monica Heimdal
  076-277 59 80
  monica@huvudgarden.se
 • Pojkar 15-17 år
 • Män 18-20 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Skolproblematik
Senast uppdaterad: 2020-05-22
HVB Huvudgården AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida