Consolida

 • Pris

  Priset styrs av behovet av insatser och behovet av personal alternativt familjehem. från 800 -

 • Antal platser/Boendeform

  27 platser i stödboende vuxna med missbruksproblem, kriminalitet och psykisk ohälsa, 6 familjehemsplatser för samma målgrupp.

 • Upptagningsområde

  Hela Sverige.

 • Främmande Språk

  Engelska.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Information inkommer inom kort från verksamheten.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Consolida är en del av en vårdfläta och har som huvudjobb att matcha klienten till rätt sorts vårdform. Vidare jobbar Consolida med öppenvårdsinsatser, både i egen regi och inköpt konsulthjälp. Vi har tillgång till KBT-terapeuter, psykolog, specialist på barn och ungdomspsykiatri, psykiatr Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi använder Journal Digital ihop med ADAD eller ASI

 • Utslussning/Eftervård

  Familjehem, träningslägenheter eller hem igen.

 • Sysselsättning

  Verksamheten har funnits sedan 1975 och har ett bra kontaktnät vad det gäller föreningsliv, praktikplatser och arbetstillfällen. Vi har möjlighet att erbjuda träning i gym med personlig tränare, dykutbildning, fiske och natur som tillåter bär och svampplockning mm mm.

 • Behandling/Insatslängd

  Från akut och längre.

 • Inskrivningsförfarande

  Consolida Consulting matchar klient och behov och ser till att placerare kommer i kontakt med föreståndare på respektive enhet.

 • Organisation/Personal

  Verksamheten har funnits sedan 1975. Personalen är utbildade till KBT-terapeuter, Specialistsjuksköterska, beteendevetare, och MI samt RePulse.
  Vi är utbildade i ADAD, ASI, ACT, MBT, Lösningsfokuserade samtal, svåra samtal, SAVRY mm mm

 • Konsulter

  Läkare, psykologer, psykiatriker och socionomer.

 • Handledning

  Personalen handleds av utbildad KBT handledare och är både process och metodhandledning.

 • Samverkan

  Bra och transparent kommunikation, som handlar om att uppnå bra och meningsfull vardag (och helg) för klienterna. Vi lämnar månadsrapporter och har mätbara interventioner som redovisas kontinuerligt .

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi har en internkontrollpärm med tydliga rutiner och policys.

 • Fortbildning

  All personal utbildas i MI, RePulse, KBT grundkurs mm mm

 • Kommunikation/Avstånd

  Vi har god kommunikation via tåg (stambanan mellan Stockholm och Göteborg).

 • Tillsynsmyndighet

  IVO i olika delar av landet.

 • Referenser

  Peter Thornell KBT-Mälardalen. 070-5082299
  Thomas Jakobsson Humana 0722001720

 • Övrigt

  Consolida är ett paraply för Muscari, Salsbro, Smedstorp.

Consolida

 • Postgatan 11
  695 30 Laxå
  010-139 99 99
 • placeringar@consolida.se
  consolida.se
 • Org-nr: 559019-1101
 • Kontaktperson
 • Emil Kåberg
  010-139 99 99
  placeringar@consolida.se
 • Rein Hjalmarsson
  010-139 99 99
  placeringar@consolida.se
 • Pojkar 13-18 år
 • Flickor 13-18 år
 • Män 18-99 år
 • Kvinnor 18-99 år
 • Mamma/Barn
 • Pappa/Barn
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • ADHD
 • Personlighetsstörningar
 • Gravida kvinnor
 • Borderline
 • Invandrarproblematik

Övriga verksamheter (1)

Senast uppdaterad: 2016-09-29
Consolida

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida