Logo

Consolida

 • Pris

  Stödboende inkl hyra, mat, transporter, stödköp av kläder, Hästservice, regelbundna drogtester, stöd och tillsyn dygnet runt: Från 1450 kr dygnet och uppåt beroendes av den individuella klistens behov. Familjehem: från 2000kr och uppåt. Enskilda och individuellt anpassade lösningar Läs mer...

 • Antal platser/Boendeform

  12 platser i stödboende för vuxna med missbruksproblem, kriminalitet och psykisk ohälsa 10 familjehem för vuxna och vårdkrävande ungdomar. Ett antal platser för extra vårdkrävande klienter som behöver bo enskilt och kanske avskilt, utan andra klienter och med egen personal. Ofta med tä Läs mer...

 • Främmande Språk

  Engelska, Ryska , övrigt med hjälp av tolktjänst.

 • Ramavtal

  Vi har direktupphandlade ramavtal med en del kommuner, ex Kalix och Göteborg.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Information inkommer inom kort från verksamheten.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Consolida har två mindre stödboenden i Laxå kommun och Degerfors kommun. Vi har också förstärkta familjehem med brevidboenden på olika orter i Sverige. Målgruppen är vuxna med missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa samt vårdkrävande ungdomar. Utöver detta har vi också ett antal familjeh Läs mer...

 • Utvärdering/Uppföljning

  Vi använder oss av SSIL:s kvalitetsindex.

 • Utslussning/Eftervård

  Familjehem, träningslägenheter, eller utifrån behov och önskemål.

 • Skola/Kursverksamhet

  Vi erbjuder specialpedagogiska insatser och specialpedagogiska utredningar. Detta utförs av leg speciallärare med behörighet för både barn/unga och vuxna.

 • Sysselsättning

  Verksamheten har funnits sedan 1975 och har ett bra kontaktnät vad det gäller föreningsliv, praktikplatser, arbetstillfällen och det finns även trafiklärare som hjälper till med körkortsdelen. Vi har möjlighet att erbjuda träning i gym med personlig tränare, dykutbildning, fiske och natur Läs mer...

 • Behandling/Insatslängd

  Från akut och längre utifrån behov och önskemål.

 • Inskrivningsförfarande

  Consolida matchar klient och behov tillsammans med socialtjänst och ser till att klienten får rätt insats och stöd utifrån individuella behov.

 • Organisation/Personal

  Verksamheten har funnits sedan 1975. Personalen är utbildade till KBT-terapeuter, specialistsjuksköterska, beteendevetare, och MI samt ART. Vi har också en legitimerad lärare och speciallärare.

 • Konsulter

  Läkare, psykologer, psykiatriker, terapueter, sjuksköterska och speciallärare

 • Handledning

  Personalen handleds av utbildad socionom och tillika KBT terapeut den är både process och metodhandledning.

 • Samverkan

  Bra och transparent kommunikation, som handlar om att uppnå bra och meningsfull vardag (och helg) för klienterna. Vi lämnar månadsrapporter och har mätbara interventioner som redovisas kontinuerligt.

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vi har en internkontrollpärm med tydliga rutiner och policys.

 • Fortbildning

  Vi anordnar utbildningar utifrån behov och krav.

 • Kommunikation/Avstånd

  Vi har god kommunikation via tåg (stambanan mellan Stockholm och Göteborg).

 • Referenser

  Peter Thornell KBT-Mälardalen. 070-5082299
  Linnea Hermansson, Tjörns kommun tel: 0304-601857

 • Övrigt

  Hämtservice inom 24 timmar ingår inom 24 timmar i hela landet.

Consolida

 • Postgatan 11
  695 30 Laxå
  010-139 99 99
 • placeringar@consolida.se
  www.consolida.se
 • Org-nr: 559019-1101
 • Kontaktperson
 • Thomas Jakobsson
  070-4588231
  placeringar@consolida.se
 • Rein Hjalmarsson
  010-139 99 99
  placeringar@consolida.se
 • Pojkar år-
 • Flickor år-
 • Män 18-99 år
 • Kvinnor 18-99 år
 • Mamma/Barn år-
 • Pappa/Barn år-
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • ADHD
 • Psykiska Sjukdomar
 • Personlighetsstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Gravida kvinnor år-
 • Borderline
 • Metadon/Subutexbehandling
 • Par år-
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Hedersrelaterat våld
 • Våldsutsatt problematik

Dokument (1)

Övriga verksamheter (1)

Senast uppdaterad: 2018-12-07
Consolida

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida