Logo
 • 1.png

REKO Familjehem AB

 • Pris

  Pris beroende på svårighetsgrad av placering.

 • Främmande Språk

  Svenska, engelska. Vissa familjehem har språkkompetens farsi/persiska och arabiska.

 • Verksamhetsbeskrivning

  REKO Familjehem har tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödd jour- och familjehemsverksamhet. REKO Familjehem erbjuder ett kvalitativt, flexibelt, tryggt och småskaligt alternativ inom förstärkt familjehemsvård. Vår främsta prioritet är att ha nära och förtroendefulla samarbeten med Läs mer...

 • Sysselsättning

  I våra jour-, familjehem och stödhem erbjuds placeringarna en aktiv fritid, struktur och tillgång till familjernas nätverk. Fungerande rutiner och en meningsfull vardag är av vår erfarenhet en grundpelare i en framgångsrik placering.

 • Behandling/Insatslängd

  Så länge insatsen krävs.

 • Inskrivningsförfarande

  Efter att Uppdragsgivaren haft kontakt med en av våra konsulenter och tagit emot en familjehemsbeskrivning samt valt att gå vidare, bokas ett studiebesök hos aktuell familj. I vissa fall sker ytterligare ett studiebesök därefter med den person insatsen gäller, detta beror på Uppdragsgivare Läs mer...

 • Organisation/Personal

  REKO Familjehem startade i december år 2015. Företagets grundare Marie Lindman och Elisabeth Blomdahl är båda socionomer som tillsammans har en lång och bred erfarenhet inom familjehemsvård både privat och kommunalt, såväl som arbete inom Socialtjänst med såväl barn & unga samt vuxna med o Läs mer...

 • Konsulter

  REKO Familjehem erbjuder Socialtjänsten erfarna konsulter som sitter "på plats". I verksamheten med familjehemsplaceringar arbetar endast av REKO heltidsanställda familjehemskonsulenter.

 • Handledning

  REKO Familjehems anställda får ärendeprocesshandledning och reflektionstid var fjärde vecka av Claes Wijkström. Wijkström är godkänd handledare av Nämnden för auktorisation av handledare, och har varit verksam som handledare sedan år 1991 inom Socialtjänst, barnpsykiatri, skola och olika b Läs mer...

 • Samverkan

  Vi tror på ett nära och förtroendefullt samarbete med Socialtjänsten. Att samtliga inblandade jobbar utifrån genomförandeplan mot ett gemensamt mål och "drar åt samma håll". Detta för att skapa så gynnsamma förutsättningar som möjligt för de individer som bereds vård inom vår verksamhet.

 • Fortbildning

  REKO's anställda erbjuds relevanta föreläsningar samt utbildning i handledningsform för att utvecklas i sin profession.

 • Kommunikation/Avstånd

  Samtliga jour- och familjehem är belägna inom 2 h körtid från sin respektive familjehemskonsulent.

 • Referenser

  Goda referenser från kommuner i Stockholms län ges vid förfrågan.

 • Övrigt

  REKO Familjehem har tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödd jour- och familjehemsverksamhet.

REKO Familjehem AB

 • Pojkar 0-18 år
 • Flickor 0-18 år
 • Män 18-100 år
 • Kvinnor 18-100 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Kriminalitet
 • Alkoholmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Shopoholic
 • Missbruk/Psykiatri i kombination
 • Dubbeldiagnoser
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Anorexia
 • Psykiska Sjukdomar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Adoptionsproblematik
 • Asylärenden/flyktingproblematik
 • Borderline
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Schizofreni
Senast uppdaterad: 2020-09-14
REKO Familjehem AB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida