• image1.jpg
 • image2.jpg

Attendo Ängby HVB

 • Pris

  Beroende på insats.

 • Antal platser/Boendeform

  På Ängby har vi plats för 6 ungdomar, flickor i åldern 13 till 20 år.
  Vi har en tillhörande skola för årskurs 7-9

 • Främmande Språk

  Engelska.

 • Ramavtal

  SKR, m.fl.

 • Verksamhetsbeskrivning

  Ungdomarna har regelbundna behandlingssamtal med ansvarig föreståndare samt regelbundna samtal med sin kontaktperson. Verksamheten har inplanerade veckomöten/husmöten där vars och ens önskemål gällande aktiviteter, fritid diskuteras och planeras.

 • Utvärdering/Uppföljning

  Genomförandeplan upprättas mellan socialtjänsten, flickan vårdnadshavare och Ängby HVB. Ängby skickar var 12:e vecka en uppföljning till ansvarig placerare där genomförd behandling och/eller andra viktiga händelser rapporteras. I denna rapport ger även den placerade flickan sin syn på Läs mer...

 • Utslussning/Eftervård

  Placering på Ängby ett till två år. I vissa fall kortare.

 • Skola/Kursverksamhet

  På Ängby går ungdomen i skolan. Vi har ett nära samarbete med vår egen skola, Samsa skolan. Vi har också ett gott samarbete med ett flertal externa skolor i området, personal tillsammans med ungdomen finner en lämplig skolform. Vi arbetar med en helhetsbild kring varje ungdom. Vi arbetar m Läs mer...

 • Sysselsättning

  Ängby värnar om att ungdomen skall bygga upp en meningsfull fritid och gör en individuell planering med varje flicka utifrån detta.

 • Behandling/Insatslängd

  Individuell. Verksamheten vilar på den miljöterapeutiska basstrukturen, relationsbyggande är a och o för att kunna påverka den unges utveckling. ADL, nätverksarbete och behandlande samtal är en del i alla flickors behandling. Vi har ett tätt sammarbete med socialpsykiatriska teamet i Väst Läs mer...

 • Inskrivningsförfarande

  Ansökan sker direkt till föreståndare.

 • Organisation/Personal

  Aktiebolag. Ängby ägs av Attendo Samsa AB.

 • Konsulter

  Vi har ett tätt sammarbete med socialpsykiatriska teamet i Västerås, med möjlighet till utredningar, psykolog, psykiatriker och sjuksyster.

 • Handledning

  Personalen ha extern handledning 1 g i månaden av leg handledare.

 • Samverkan

  På individnivå genomförs uppföljningsmöten med socialtjänst, föräldrar och inskriven minst var 12:e vecka och dokumenteras i genomförandeplan och journal. Uppföljningen sker utifrån mål i genomförandeplanen. Dokumentationen sker i enlighet med BBIC. Samverkan sker även med övriga vårdin Läs mer...

 • Kvalitets-/Miljöarbete

  Vårt kvalitetsarbete bygger på noggrann planering utifrån gällande riktlinjer och lagstiftning. Medarbetarnas arbete planeras utifrån pojkarnas genomförandeplaner. Alla planer, rutiner och system i kvalitetsarbetet syftar till att mötet med den enskilde ska bli så bra som möjligt. Till Läs mer...

 • Fortbildning

  Vår personal utbildas fortlöpande och följer den senaste forskningen på området. Varje medarbetare har en individuell utvecklingsplan och verksamheten följer en fastställd utbildningsplan.

 • Kommunikation/Avstånd

  Ängby ligger i Knivsta, 2mil söder om Uppsala.
  Goda förbindelser både norr och söderut med buss och tåg.
  Från Ängby tar det ca 20 min med bil till Arlanda.

 • Referenser

  Lämnas på begäran.

 • Övrigt

  Varmt välkommen med er förfrågan. Vänligen personalen och föreståndaren på Ängby HVB.

Attendo Ängby HVB

 • Flickor 13-20 år
 • Sociala problem
 • Relationsproblem
 • Psykisk problematik
 • Autism
 • Tourettes syndrom
 • Damp
 • ADHD
 • Ätstörningar
 • Självdestruktivitet/Cutting
 • Psykiska Sjukdomar
 • Sexuella övergrepp
 • Övergreppsproblematik
 • Skolproblematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
Senast uppdaterad: 2023-02-14
Attendo Ängby HVB

ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida